cs en de

Zemědělci: jak obstát v konkurenci?

 26.03.2014 

 

 

autor: Pavel Zúbek, 

Zemědělství má za sebou minimálně dva velmi úspěšné roky. Při pohledu na vývoj ekonomických ukazatelů se zemědělství stává jedním z mála sektorů kolem nás, o kterých můžeme říci, že nejen že nestagnuje, ale dokonce roste.

Tento trend velmi pozitivně ovlivnilo několik faktorů. Bezesporu je to relativně dobrý výsledek v rostlinné výrobě (až na pár výjimek) a skvělá úroveň realizačních cen. To vše akceleroval pozitivní růst vyplácených dotací v zemědělství.  Nyní se zemědělství nachází v přechodné fázi mezi dvěma programovacími obdobími, kdy se mezi Prahou a Bruselem rozhoduje o konečné podobě společné zemědělské politiky. Řada věci je již úspěšně vyjednána, některá témata jsou ale stále před námi. Při vyjednávání je nutné zohlednit také skutečnou podobu českého zemědělství. Ta je dána samozřejmě komparativní výhodou v existenci velkých celků (více v prezentaci), zároveň ale nesmíme zapomínat ani na 30 tisíc rolníků, kteří hospodaří samostatně a kteří představují další hlubokou tradici českého zemědělství. A právě nastavení konečné podoby společné zemědělské politiky (SZP) musí být spravedlivé pro obě tyto skupiny.

Důležitým faktorem pro budoucí rozvoj sektoru je další zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podniků. Ta by měla být zaměřena nejen na zemědělství, ale i na potravinářství. V souvislosti s tím slýcháme často o zvyšování přidané hodnoty v zemědělství. V této oblasti je ještě potřeba nastavit dlouhodobou koncepci na dalších sedm let. Důležité proto je, aby zemědělské podniky měly možnost a podmínky na přípravu kvalitních projektů. Z pozice banky financující třetinu českého zemědělství často mluvíme o tzv. chytré investici, která řeší nejen rentabilitu provozu v podnicích, ale zároveň umožňuje splnit podmínky kontroly systému cross compliance (C-C), jako byly například projekty na výstavbu zemědělských bioplynových stanic.

Kvalitní projekty nevzniknou přes noc

Z našich zkušeností vyplývá, že pokud bude harmonogram výzev k podávání projektů jasně daný, tak můžeme i ze strany žadatelů (zemědělců) očekávat daleko komplexnější projekty. Je-li kolo zemědělských dotací vyhlášeno nečekaně, což se někdy stává, finance se využijí jen na rychlé a jednoduché projekty, které nevyžadují např. stavební povolení a mnohdy nepřinesou kýžený efekt. Stále více podniků se tak při přípravě projektů obrací na poradenské firmy.  V GE Money Bank tomu přikládáme patřičný význam a stále se snažíme posilovat aktivity naší poradenské služby EU Servis. Významnou pomocí pro klienty GE Money Bank je dlouhodobá spolupráce se společností AGROTEAM CZ, který patří mezi hlavní hráče v českém zemědělství.

Při odhadování budoucího vývoje investičních podpor je třeba brát v úvahu také diskuzi o převodu prostředků mezi prvním a druhým pilířem. Zde se představy jednotlivých stran liší. Nyní je ve hře převod 15 % prostředků z prvního pilíře do druhého. Došlo by tím k přesunu financí směrem k podpoře investic, ale také na podporu méně příznivých zemědělských oblastí a na takzvané agroenvironmentální opatření. Na to jak alokace prostředků nakonec dopadne nicméně musíme ještě chvíli počkat.

Investice půjdou do živočišné výroby

Podpora investic také úzce souvisí s tím, kam konkrétně bude investiční podpora směřovat. V rámci zemědělské prvovýroby by podpora měla jít především na posílení živočišné výroby. Ta za poslední období v Česku dosáhla historického minima. A právě oblast živočišné výroby je obor, kde je rozvoj poměrně dlouhodobý a vyžaduje značné investice. V ČR možná v dalších letech dojde k výraznému posílení přímé podpory tzv. citlivých komodit na přežvýkavce (mimo to ještě na chmel, zeleninu, ovoce a škrob). Mimo hru o přímou podporu stojí již teď prasata a drůbež, zde je možné finance získat pouze přes investiční projekty.

Klíč k úspěchu: motivovat zaměstnance a zvládat administrativu

Mluvíme-li o konkurenci v rámci zemědělství, je třeba jasněji vysvětlit, co tím přesně máme na mysli. Určitě to není soutěž mezi jednotlivými zemědělskými podniky v dosažených výnosech. Jde spíše o to, jak mohou zemědělské podniky udržet své současné pozice na trhu (nebo je dokonce posílit) a například také v soutěži o nákup či nájem pozemků. Společně se zemědělci zkrátka hledáme cesty jak jim pomoct prosadit se v tržním prostředí.

Agrární podniky musejí počítat s tím, že pouze společnost s dobrou strukturou výroby a s maximálním využitím investic může v dnešní době obstát. Je třeba zopakovat starou pravdu, že krize se na zemědělském podniku projeví často až na samém vrcholu a na její řešení tak nezbývá mnoho času. Takové situaci určitě lépe předcházejí podniky s kvalitním řízením a s optimálním počtem dostatečně motivovaných pracovníků. Důležité je také kvalitní zvládání administrativy, která bude i v dalším programovacím období klíčovým faktorem. Pokud zemědělci splní také další podmínky (zaměřené na welfare, ochranu vod a půd apod.) a vyhoví povinným kontrolám, nemusejí se o přístup k dotacím obávat.

Mojmír Severin,

ředitel sektoru zemědělství a ekoenergie GE Money Bank

GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Jsme univerzální bankou, která disponuje třetí největší sítí 252 poboček a téměř 700 bankomatů. Své služby orientujeme jak na občany, tak na malé a střední podniky. Náš běžný účet Genius Gratis byl v roce 2013 vyhodnocen českou veřejností v soutěži Zlatá koruna jako nejlepší finanční produkt na trhu. Ve stejné soutěži uspěly u odborné poroty naše platební inovace - Bezkontaktní platební nálepka se stala novinkou roku, NFC platební karta v mobilu zvítězila mezi kartami. Vlastní kapitál GE Money Bank tvoří 37 miliardy Kč, konsolidovaná kapitálová přiměřenost ve výši 23, 6 % je i nadále jednou z nejvyšších na trhu.

GE Money Bank patří do skupiny General Electric (GE). Skupina GE je třetí největší firmou na světě, pravidelně se objevuje v žebříčcích nejobdivovanějších a nejinovativnějších společností světa. GE založil Thomas Alva Edison. Skupina sdružuje firmy z oblasti průmyslu a financí a reaguje na nejpalčivější problémy dnešního světa. Podniká v oblastech, jako je výroba letadlových motorů či elektrické energie, ve finančních službách nebo lékařské zobrazovací technice. GE působí ve více než 100 zemích světa a zaměstnává přibližně 300 tisíc lidí. Pro více informací navštivte: www.ge.com.

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Pavel Zúbek, mobil: +420 725 420 107, tel.: +420 224 442 120, e-mail: pavel.zubek@ge.com

Ogilvy Public Relations


Zdroj:
 www.agris.czDalší články