cs en de

Zemědělský svaz ČR uzavřel s odbory kolektivní smlouvě vyššího stupně

 4. června 2014
 
Zemědělský svaz ČR, jako největší zemědělská zaměstnavatelská organizace, dnes uzavřel kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ). Na podpisu smlouvy, která ovlivní většinu zemědělských podniků v ČR, se dnes dohodli zástupci obou organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha a odborový předseda Bohumír Dufek. 
 
Vzájemná dohoda o podmínkách kolektivní smlouvy přišla po půl roce společných jednání. „Na začátku roku jsme se nedohodli a odbory kolektivní smlouvu uzavřely pouze s menší zaměstnavatelskou organizací - Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Jedinou změnou v nově uzavřené kolektivní smlouvě je zvýšení minimálních mzdových tarifů v zemědělství o 3 %. Umožňuje to mimo jiné příznivá situace v zemědělském sektoru a dobré postavení zemědělských podniků,“ vysvětluje Pýcha.
 
Uzavřená kolektivní smlouva vyššího stupně je platná a účinná od 1. července do 31. prosince roku 2014 a bude požádáno o rozšíření její platnosti na celé odvětví zemědělství. Její podmínky se tedy budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství, vyjma těch, na které se vztahuje kolektivní smlouva uzavřená v lednu s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.
 
„Uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, i když jen s půlroční platností, považuji za nezbytné řešení pracovních podmínek v zemědělství a také za splnění hlavní zaměstnavatelské funkce, kterou Zemědělský svaz ČR plní,“ uzavírá Pýcha.
 
 
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
 
Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz


Zdroj: www.zscr.cz


Další články