cs en de

Zemědělský svaz vítá schválenou změnu zákona o podporovaných zdrojích energií

 Zemědělský svaz ČR vítá, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. „Schválená novela umožňuje zemědělským akciovým společnostem, které provozujícím bioplynové stanice, aby svou majetkovou strukturu nemusely prokazovat tzv. zaknihovanými akciemi, ale že stačí akcie na jméno,“ vysvětluje důvod k radosti předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha.

Původní znění zákona ukládalo povinnost zemědělcům prokazovat svoji majetkovou strukturu zaknihovanými akciemi. Avšak všechny zemědělské podniky, tedy i zemědělské akciové společnosti, musí totiž již dnes prokazovat svoji majetkovou strukturu při podávání žádostí o tzv. národní podpory. Státu tak každoročně k žádostem o tyto podpory přikládají seznam svých akcionářů a stát má již dnes přehled o jejich vlastnické struktuře. Zemědělské akciové společnosti, které v minulosti měly nepřehlednou majetkovou strukturu, tak přešly kvůli této skutečnosti na akciové společnosti s akciemi „na jméno“.  „Proto by povinnost zaknihovaných akcií byla zcela nadbytečná, protože by zemědělci dělali znovu to, co již dnes dělají,“ dodává Pýcha. Navíc za cenu značné administrativy a souvisejících nákladů na zaknihování.

Zemědělský svaz ČR zároveň oceňuje práci ministra zemědělství Mariana Jurečky, který se ve velmi krátké době operativně podílel na přípravě pozměňovacího návrhu. Jurečka se nemalou měrou zasloužil o předložení návrhu příslušného ustanovení, které by vyjmulo zemědělské akciové společnosti s bioplynovými stanicemi z povinnosti zaknihování.

Vyzýváme senátory, kteří budou o této novele hlasovat v nadcházejících dnech, aby také navrhovanou novelu schválili a zabránili tak negativním dopadům další byrokratické zátěže omezující zemědělské podnikání.


Zdroj: www.zscr.czDalší články