cs en de

Zemědělští výzkumníci mají šanci vyhrát cenu. Ministerstvo zemědělství právě spustilo dvě veřejné soutěže

 10.2.2017

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let a také soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2017. Od dneška se mohou přihlásit na stránkách MZe a České akademie zemědělských věd.
 
O cenu se mohou ucházet autoři výzkumu finančně podporovaného Ministerstvem zemědělství, který je zaměřený například na hledání metod k odhalování falšování potravin, inovaci technologických postupů, složení potravin a kontrolu kvality s ohledem na zdravou výživu. Vědci mohou rovněž podat přihlášku s výsledkem výzkumu, který se zabývá biologickým a produkčním potenciálem zemědělských plodin a hospodářských zvířat, technologií chovu, využitím zemědělských komodit pro nepotravinářské účely nebo optimálním hospodařením s vodními a půdními zdroji a zlepšením ochrany zemědělského
a lesního půdního fondu.
 
Výzkumníci se mohou do soutěže přihlásit s původní vědeckou prací publikovanou
v odborném časopise, patentem nebo jiným výsledkem chráněným podle zvláštních právních předpisů (např. nová odrůda nebo plemeno), softwarem, prototypem, technologií nebo certifikovanou metodikou.
 
Ocenění se autorům prací uděluje v každé soutěži ve formě finanční odměny ve výši:
 
1. cena – 70 000,- Kč
 
2. cena – 50 000,- Kč
 
3. cena – 30 000,- Kč
 
Návrhy na ocenění bude možné podávat do 24. 3. 2017.  Výsledky vyhlásí ministr zemědělství tradičně na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Podrobnosti k soutěži najdete na stránkách Ministerstva zemědělství:
 
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-zemedelstvi-za-nejlepsi-2.html 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-zemedelstvi-pro-mlade-3.html.
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články