cs en de

Změna intervalu vyšetření v reprodukčních chovech slepic

 22.1.2015
 
Státní veterinární správě se díky efektivnímu plnění programu na tlumení salmonel podařilo zlepšit podmínky pro chovatele slepic. Tisková zpráva, která je určena zejména chovatelům a odborné veřejnosti, obsahuje důležité informace týkající se zásadní změny v preventivních a diagnostických úkonech povinných pro chovatele drůbeže – s účinností od 1. ledna 2015. V souvislosti s metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace (MKZ) pro rok 2015 se jedná o významné zjednodušení práce, samozřejmě za předpokladu, že budou dodrženy všechny ostatní požadavky.
 
V rámci programu na tlumení salmonel se v roce 2015 snižuje frekvence odběru vzorků odebíraných chovatelem v produkčním období v reprodukčních chovech kura domácího. Dosud se vzorek odebíral u všech reprodukčních hejn ve snáškovém období v pravidelných dvoutýdenních intervalech. V souladu s evropskou legislativou však lze tento interval prodloužit na třítýdenní v případě, že alespoň dva po sobě následující roky je prevalence sledovaných sérotypů salmonel maximálně 1%. Tohoto cíle se podařilo v letech 2013 i 2014 dosáhnout.
 
Tato změna se týká odběru vzorku označeného dle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace kódem EpFr04; kód pro tento chovatelem prováděný odběr zůstává i při změněné frekvenci stejný.
 
Jak již bylo uvedeno výše, frekvence odběru vzorků se snižuje v souladu s evropskou legislativou, která umožňuje prodloužení intervalu vyšetření na salmonelu v rodičovských hejnech na třítýdenní při splnění shora uvedených podmínek. To znamená, že nový režim vyšetřování bude platný i v roce 2016, ovšem pouze pokud bude cílová prevalence do 1% udržena i v letošním roce.
 
Podrobné informace o programech tlumení salmonel jsou dostupné na:
 
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/programy-tlumeni-vysktytu-salmonel/
 
 
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS


Zdroj: www.svscr.cz


Další články