cs en de

Zpráva o plnění společného prohlášení Ministerstva životního prostředí a společnosti ČEZ, podepsaného v roce 2010

 01.04.2014

Praha, 31. 3. 2014 – Emise znečišťujících látek produkovaných elektrárnami ČEZ v meziročním srovnání klesaly. Oproti roku 2012 ubylo jak tuhých znečišťujících látek, tak i oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Uvádí to Zpráva o plnění společného prohlášení Ministerstva životního prostředí a společnosti ČEZ.

Tuhých znečišťujících látek meziročně ubylo o 33 %, u oxidu siřičitého dosáhl ČEZ poklesu o 25% a oxidů dusíku v loňském roce vyprodukovaly zdroje ČEZ méně o necelou polovinu. Celé znění zprávy je dostupné na internetových stránkách http://mzp.cz/cz/dobrovolne dohody.

Zpráva o plnění společného prohlášení se pravidelně zveřejňuje ke konci března, dle „Prohlášení o strategické součinnosti ČEZ a MŽP v oblasti ochrany ovzduší a klimatu“, podepsaného 9. listopadu 2010. Hlavním cílem společné dohody bylo dosáhnout snížení emisí z energetických zdrojů společnosti ČEZ nad rámec tehdy platné legislativy a řada dalších závazků na obou stranách v oblasti obnovitelných zdrojů energie, podpory vzdělávání či inovací.


Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534


Zdroj: www.mzp.czDalší články