cs en de

Agrární obchod mezi USA a Německem dosud relativně malý

 7.7. 2014

Autor : Ing. Dana Nehasilová


V porovnání s velikostí odbytových trhů je obrat zahraničního obchodu se zemědělskými produkty a potravinami mezi Německem a Spojenými státy zatím poměrně nízký.
V roce 2013 dovezlo Německo ze Spojených států zemědělské produkty a potraviny ve výši cca 2,26 miliard €. Mezi dovozci zemědělských produktů ze třetích zemí jsou Spojené státy na druhém místě za Brazílií. Největším agrárním obchodním partnerem Německa je Čína. Německo importuje ze Spojených států především bílkovinná krmiva, skořápkové plody a alkoholické nápoje. Němecčtí producenti vyvezli ve stejném období zemědělské výrobky a komodity za přibližně 1,6 mld. €. Spojené státy jsou v rámci třetích zemí pro německé agrární exporty druhým nejvýznamnějším trhem za Ruskem a před Švýcarskem. Hlavními vývozními artikly jsou alkoholické nápoje, káva, pečivo, mléčné výrobky a živá zvířata.
Němečtí producenti sice spatřují v agrárním obchodu s USA velkou šanci, ale zároveň upozorňují na nezbytnost chránit přijaté standardy a společenské požadavky na výrobu potravin. Náklady na ochranu zvířat a životního prostředí nejsou v Severní Americe tak vysoké jako v Evropské unii a vedou ke konkurenčnímu znevýhodnění místních producentů. Zástupci Německého svazu sedláků (DBV) proto vyzvali Evropskou komisi, aby vybrané obchodní oblasti zejména v odvětví hovězího, drůbežího a vepřového masa a také cukru definovali jako citlivé, ve kterých by i nadále zůstaly v platnosti celní kontingenty tak, aby nedošlo k deformaci trhu.
Vedle těchto rizik DBV spatřuje především šanci na vývoz kvalitních zemědělských produktů s vysokou přidanou hodnotou. Z německého pohledu se jedná především o mléčné výrobky, uzeniny, cukrovinky a nápoje.


Zdroj:ÚZEI, www.agronavigator.cz


Další články