cs en de

Argentinští pěstitelé kukuřice bojují se suchem

 31.1.2017

Argentina je třetím největším vývozcem kukuřice na světě a není tedy divu, že dlouhotrvající sucho, které v této zemi panuje, by mohlo mít nepříznivý dopad na kvalitu a hlavně velikost produkce kukuřice v sezóně 2017/18 a ovlivnit také celosvětový obchod s kukuřicí. 

Podle Buenos Aires Grain Exchange by v sezóně 2017/18 měla být kukuřice vysetá na 5,4 mil. hektarech, což je o 5,9% více než v loňském roce, navíc k 24.1.2018 bylo oseto 92,4% ploch určených pro pěstovaní kukuřice. Některé plochy je třeba tedy ještě oset, jenže neustávající suché počasí výsadbu komplikuje a další neznámou zůstává, do jaké míry povětrnostní podmínky ovlivní tamní výnosy.

Vzhledem k tomu, že loni dosáhly celosvětové zásoby kukuřice rekordních hodnot, existuje ještě prostor pro vyrovnání některých produkčních výpadků, například kvůli již zmíněnému suchu v Argentině, nicméně je třeba podotknout, že předpokládané končené zásoby 2017/18 jsou nejnižší od roku 2013/14 a tím pádem by mohla v následující sezóně 2018/19 nastat nejistá situace. 
 


Další články