cs en de

Celounijní opatření na zabránění šíření invazivních nepůvodních druhů

 Parlament ve středu schválil opatření, která by měla zabránit šíření invazivních nepůvodních druhů rostlin, zvířat a hmyzu do EU, či zabránit těm, které do EU proniknou, v působení ekologických a ekonomických škod. Nová legislativa zakazuje druhy, které jsou pro Unii významné, a povede k lepší koordinaci mezi členskými státy při řešení této hrozby.

 

“Invazivní nepůvodní druhy způsobují v EU škody ve výši minimálně 12 miliard EUR ročně a mnohé členské státy musí již nyní na jejich vypořádání vynakládat značné prostředky," uvedl zpravodaj EP Pavel Poc (S&D, CZ).

“Jejich snahy jsou často neúčinné jednoduše proto, že se šíření těchto druhů nezastavuje na hranicích jednotlivých států. Spolupráce mezi členskými státy je proto zásadní. Jednání byla velmi složitá a k nalezení dohody jsme měli omezený časový prostor," dodal. Pro jeho zprávu hlasovalo 606 poslanců, 36 bylo proti a 4 se zdrželi hlasování.

Členské státy budou na základě nové legislativy muset zjišťovat trasy zavlečení a šíření invazivních nepůvodních druhů a vypracovat systémy dohledu a akční plány. Posíleny budou také oficiální kontroly na hranicích EU. Pro rozšířené invazivní druhy budou členské státy povinny vypracovat regulační plány.

Nepůvodní druhy "významné pro Unii"

Invazivní druhy, které budou označeny jako "s významem pro Unii", nebude možné přepravovat, uvádět na trh, držet, chovat, pěstovat či uvolňovat do životního prostředí, uvádí se v textu.

Rada ministrů v průběhu jednání souhlasila s požadavkem Parlamentu, aby nebyl seznam druhů považovaných za významné pro Unii omezen na 50 druhů, jak bylo původně navrhováno. Otevřený seznam by měl upřednostňovat druhy, které představují vznikající problém a které způsobují největší škody. Poslanci také do textu vložili ustanovení, na základě kterých bude možno bojovat s invazivními druhy, které představují problémy pro jednotlivé členské státy. S invazivními druhy, které jsou původní pouze v části EU, bude bojováno prostřednictvím posílené regionální spolupráce mezi členskými státy, kterou bude usnadňovat Evropská komise.

Členské státy budou muset definovat přiměřené sankce za porušení předpisů. Na základě povolení Komise však budou moci specializovaným zařízením povolit některé komerční aktivity spojené s invazivními druhy. Poslanci rovněž trvali na zřízení specializovaného vědeckého fóra za účelem poskytování poradenství ohledně vědeckých aspektů spojených s uplatňováním nového nařízení, jakož i uplatňování zásady "znečišťovatel platí" a zásady náhrady vzniklých nákladů.

Souvislosti

Podle Evropské komise představují invazivní nepůvodní druhy významnou a rostoucí příčinu úbytku biologické rozmanitosti a vymírání druhů. Mohou být také přenašeči nemocí či přímo způsobovat zdravotní potíže (např. astma, dermatitidu a alergie). Mohou poškozovat infrastrukturu a nemovitosti, být překážkou lesnictví nebo způsobovat ztráty v zemědělství. Dle posouzení dopadů Komise představují unijní náklady na invazivní nepůvodní druhy nejméně 12 miliard EUR ročně.

Další postup

Nařízení nyní musí formálně schválit Rada EU (Rada ministrů).

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení

Odkaz : 20140411IPR43471 
  
Contact  Baptiste CHATAIN
COMM - PRESS 
Telephone number(+32) 2 28 40992 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 74151 (STR)
Mobile number(+32) 498 98 13 37
envi-press@europarl.europa.euTwitter@EP_Environment 

Václav LEBEDA
COMM - PRESS 
Telephone number(+32) 2 28 32971 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 73839 (STR)
Mobile number(+32) 498 98 33 27
TiskoveOddeleni-CZ@europarl.europa.eu  

Plenární zasedání Tisková zpráva - Životní prostředí − 16-04-2014 - 13:46


Zdroj: www.apic-ak.czDalší články