cs en de

EFSA přezkoumává Souhrnné zprávy o zoonózách z roku 2012 a 2013

EFSA přezkoumává Souhrnné zprávy o zoonózách z roku 2012 a 2013 v důsledku nesrovnalostí v údajích.

EFSA přezkoumává své „Souhrnné zprávy Evropské unie o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původcích a nákazách z potravin“ z roku 2012 a 2013, v důsledku nesrovnalostí v údajích předložených některými členskými státy.

Ve zprávě za rok 2012 procházejí revizí data týkající se bakterie rodu Salmonella. Ve zprávě za rok 2013 odborníci přezkoumávají údaje u bakterie rodu Salmonella, Escherichia coli produkující verocytotoxin (VTEC) a u viru západonilské horečky. Přezkoumávané části jsou v obou zprávách zvýrazněny vodoznaky.

www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3547.pdf
www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3991.pdf

Revidované dokumenty budou zveřejněny v březnu 2016.

zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

 Další články