cs en de

EU bude propuštěným pracovníkům pomáhat i v období 2014 - 2020

11. 12. 2013

autor: Evropská společenství 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci pro propuštěné pracovníky bude pokračovat i v letech 2014 – 2020 © BELGA/DPA/R.Weihrauch EU bude propuštěným pracovníkům pomáhat i nadále. Podpora v letech 2014 - 2020 bude navíc rozšířena o nové kategorie pracovníků, jako osoby samostatně výdělečně činné a pracovníky se smlouvou na dobu určitou. Program, který ve středu podpořilo plénum Parlamentu, vstoupí v platnost 1. ledna 2014.
 
"Podle údajů Komise je míra reintegrace těch, kteří získali podporu z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 48 %. Parlament přesvědčil vlády členských států, aby fond pokračoval i v letech 2014 - 2020. Doufám nicméně, že i přes snížení jeho rozpočtu z 3,5 miliard eur na 1,05 miliard bude mít fond dostatek prostředků," uvedla zpravodajka Marian Harkin (ALDE, IE).
 
Širší působnost 
 
Na naléhání Parlamentu bylo pole působnosti Evropské fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) znovu rozšířeno. Fond tak bude moci kromě tlumení dopadů globalizace pomáhat také osobám, které přišli o zaměstnání kvůli důsledkům hospodářské krize (toto opatření platilo mezi roky 2009 a 2001). Práh pro spuštění podpory EGF je 500 propuštěných zaměstnanců.
 
Pro podporu z EGF budou způsobilé také nové kategorie pracovníků, jako ti se smlouvou na dobu určitou, dočasní agenturní pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné.
 
Pomoc mladým nezaměstnaným
 
Parlament do kompromisního znění prosadil ustanovení, na jehož základě bude moci být podpora z EGF dočasně přiznána mladým lidem, kteří nemají zaměstnání, nestudují či se odborně nepřipravují, za předpokladu, že pocházejí z oblastí zasažených propouštěním.
 
Míra spolufinancování 
 
Podpora z EGF doplňuje příspěvky členských států na spolufinancování opatření, která mají za cíl umožnit propuštěným pracovníkům vrátit se zpět na trh práce. Nesmí však v žádném případě nahradit vnitrostátní dávky v nezaměstnanosti.
 
Díky Parlamentu budou moci příspěvky z EGF pokrývat až 60 % nákladů na opatření jako je podpora při hledání zaměstnání, školení a zakládání nových podniků. Evropská komise původně navrhovala stanovení stropu na příspěvek EU ve výši 50 %.
 
Poslanci kompromisní text podpořili poměrem hlasů 543 (pro): 126 (proti): 22 (zdrželo se hlasování.

Další postup
 
Dohoda musí být ještě schválena na zasedání Rady 16. prosince, aby mohl program nabýt účinku k 1. lednu 2014.
 
Postup: Spolurozhodování, dohoda v 1. čtení
 
Odkaz : 20131206IPR30071
 


Zdroj: www.apic-ak.cz
 
 


Další články