cs en de

EU se obrátila na WTO kvůli ruskému zákazu dovozu vepřového masa

Brusel 8.dubna 2014 

EU dnes iniciovala u Světové obchodní organizace (WTO) řízení týkající se ruského zákazu dovozu prasat, čerstvého vepřového masa a některých produktů z vepřového masa z EU.

Rusko na konci ledna 2014 uzavřelo pro EU svůj trh, a zablokovalo tak téměř 25 % celkového vývozu EU. Rozhodnutí o zákazu vychází ze čtyř izolovaných případů nákazy afrického moru prasat (AMP) odhalených u divokých prasat v blízkosti litevských a polských hranic s Běloruskem.

V důsledku tohoto zákazu utrpěl zemědělský průmysl EU značné ztráty. Bilaterální jednání s Moskvou nepřinesla doposud žádný výsledek. Protože se zdá, že řešení je v nedohlednu, rozhodla se EU uchýlit k mechanismu řešení sporů v rámci WTO a formálně požádat o konzultace s Ruskem.

„Celoplošný ruský zákaz evropského vepřového je zjevně nepřiměřený a neslučitelný s pravidly WTO. Šlo o výskyt zanedbatelného rozsahu týkající se několika nakažených divokých prasat u hranic s Běloruskem, který byl okamžitě izolován příslušnými evropskými orgány. Několik týdnů trvající jednání s našimi ruskými protějšky věnovaná vyřešení tohoto problému nevedla k žádnému pokroku. Evropa bude své producenty vepřového masa chránit, a nemá v tomto ohledu jinou možnost, než se s tímto případem obrátit na WTO,“ uvedl komisař pro obchod Karel de Gucht.

Komisař pro zdraví Tonio Borg k tomu dodal: „Naši ruští partneři navzdory intenzivním jednání odmítají náš návrh na regionalizaci, jenž by umožnil vývoz veškerého vepřového masa, s výjimkou masa ze zasažené oblasti. Komise v souladu se zásadami WTO zavedla řadu kontrolních opatření zaměřených na izolaci viru AMP, který s největší pravděpodobností pochází právě z Ruska. Rusko však i nadále uplatňuje celoplošný zákaz na vývoz vepřového masa z EU. Tento nepřiměřený zákaz má velký finanční dopad na evropské odvětví vepřového masa a není možné ho přijmout.“

Při svém vstupu do WTO v roce 2012 se Rusko zavázalo, že zajistí, aby jeho opatření týkající se ochrany života a zdraví zvířat vycházela z vědeckého základu, aby zbytečně neomezovala obchod a byla na jeho různé obchodní partnery a domácí producenty uplatňována nediskriminačním způsobem.

Rusko však akceptuje dovozy například z Běloruska a donedávna i z Ukrajiny, přestože v těchto zemích byly oznámeny případy afrického moru prasat. A navzdory četným ohniskům nákazy, které se objevily na jeho vlastním území, neuzavřelo Rusko svůj celý trh pro všechny domácí produkty. Proto se zdá, že odmítáním dovozu z regionů EU, které nejsou chorobou zasaženy, Rusko uplatňuje dvojí měřítko, když s produkty z EU nakládá jinak než s produkty pocházejícími od jiných obchodních partnerů či z domácích zdrojů.

Žádostí o konzultace EU formálně iniciovala řízení v rámci WTO. Konzultace poskytnou EU a Rusku příležitost k projednání celé záležitosti a k nalezení uspokojivého řešení, aniž by bylo nutné využít sporného řízení. Pokud konzultace nepovedou do 60 dnů k nalezení uspokojivého řešení, může EU požádat WTO, aby ustavila rozhodčí panel, který by rozhodl o právoplatnosti ruských opatření

Souvislosti

Fakta a čísla týkající se obchodu

V roce 2013 bylo z EU do Ruska vyvezeno vepřové maso za 1,4 miliardy eur, což odpovídá přibližně 25 % celkového vývozu z EU. Zákaz závažným způsobem zasáhl odvětví vepřového masa v EU a vedl ke snížení cen a převisu nabídky nad poptávkou na trhu EU. Rusko je pro EU třetím největším obchodním partnerem a EU je největším ruským vývozním trhem. V roce 2013 EU vyvezla do Ruska zboží v hodnotě 123 miliard eur a dovezla zboží za 232 miliard. Zatímco Rusko vyváží do EU zejména suroviny (80 %), EU vyváží do Ruska hlavně vozidla, léčivé přípravky, stroje a dopravní zařízení, ale také zemědělské produkty.

Africký mor prasat

Virus afrického moru prasat je smrtící infekční onemocnění prasat, které je pro člověka nebo jiná zvířata neškodné. Kmen viru zjištěný u inkriminovaných čtyř divokých prasat je shodný s kmenem viru, který se běžně vyskytuje v Rusku. Ruský zákaz dovozu týkající se nezasažených oblastí EU je v příkrém kontrastu k situaci na domácím trhu v Rusku. Od roku 2007 Rusko oznámilo přibližně 600 případů afrického moru prasat u divokých prasat a takřka 400 ohnisek v domácích chovech. V tomto kontextu je takřka jisté, že se choroba rozšířila z Ruska do Běloruska a následně z Běloruska do EU. EU vyzývá Rusko, aby bezodkladně zvýšilo své vnitrostátní úsilí o vymýcení a kontrolu AMP a aby zrušilo svůj nezdůvodněný obchodní zákaz vůči nezasaženým oblastem EU.


Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-389_cs.htmDalší články