cs en de

Evropané jsou ve velké míře nakloněni směrům nové společné zemědělské politiky

 10/03/2014
 
Více než tři čtvrtiny Evropanů (77 %) mají za to, že společná zemědělská politika (SZP) je ku prospěchu všem občanům EU. A více než 90 % z nich podporuje základní směry nové politiky, jako např. spravedlivější a konkrétněji zaměřené podpory (92 %) a vytvoření vazby mezi finanční podporou zemědělcům a dodržováním zemědělských postupů příznivých pro životní prostředí („ekologizace“, 91 %). Takové jsou hlavní závěry průzkumu Eurobarometr, který dnes zveřejnila Evropská komise.
 
Dacian Cioloş, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, k tomu uvedl: „Tyto výsledky jsou potvrzením významu, který Evropané přikládají podpoře zemědělství a venkovských oblastí. Ukazují rovněž velkou symbiózu mezi směry reformované SZP a očekáváními občanské společnosti. Tato významná a pevná vazba mezi občany a zemědělci bude novou SZP posílena, protože díky ní se budou realizovat a násobit celkové společenské, ekologické a hospodářské výhody, které evropské zemědělství přináší evropské společnosti jako celku i jednotlivým evropským daňovým poplatníkům v jejich každodenním životě.“
 
Z průzkumu vyplývají i tyto další trendy: 

Evropané přikládají zemědělství stále větší význam. Spolu s rozvojem venkovských oblastí je považují za „velmi významný“ faktor pro budoucnost (53 %, tj. o 7 % více než v roce 2009). Absolutní většina se rovněž domnívá, že je důležité v Evropské unii zajistit různorodost zemědělských systémů a potravinářských výrobků.

Více než 80 % Evropanů podporuje klíčové cíle SZP, ať už jde o zajištění dodávek potravin, o vyváženější rozvoj venkovských oblastí nebo o podporu mladých zemědělců.

Podpora se ještě zvyšuje, pokud se jedná o hlavní směry, které reforma předkládá: 91 % z respondentů (+4 %) vnímá pozitivně závislost finanční podpory na dodržování postupů příznivých pro životní prostředí („ekologizace“). Spravedlivější a cílenější přidělování podpory vnímá kladně 92 % občanů (tj. o 4 % více než v roce 2009).

Většina občanů EU souhlasí s podporou zemědělcům i s podílem, který tato podpora představuje v rámci rozpočtu EU. Výši podpory zemědělcům totiž považuje za odpovídající 45 % respondentů a 26 % ji pokládá za „příliš nízkou“ (a 13 % má za to, že je „příliš vysoká“). 

91 % Evropanů soudí, že je důležité podporovat zranitelné zemědělské podniky, pokud se vypořádávají s klimatickými, hygienickými a hospodářskými potížemi, a takřka polovina občanů považuje dokonce tuto zásadu za „velmi významnou“ (48 %).

64 % Evropanů slyšelo o podpoře, kterou EU poskytuje zemědělcům v rámci SZP, zatímco při předchozím průzkumu v roce 2009 mělo obecné povědomí o SZP pouze 41 % Evropanů[1].

Většina Evropanů (61 %) si je vědoma, že příjmy v zemědělství jsou nižší než příjmy v ostatních hospodářských odvětvích.

Pokud jde o informovanost spotřebitelů, je z průzkumu patrné, že Evropané velmi dbají na kvalitu potravin, jako např. mléka a některých druhů masa, a že mají velké nároky v oblasti vysledovatelnosti. Většina z nich (53 %) je dokonce ochotna vydat z peněženky o něco více peněz, pokud jsou informace o původu produktů uvedeny na etiketách.

Souvislosti

Po reformě SZP bylo pro Komisi důležité se občanů EU znovu zeptat na jejich názory na společnou zemědělskou politiku a na význam, jejž přikládají zemědělství v Evropské unii. Průzkum byl proveden podle metodiky statistických zjišťování Eurobarometr ve dnech 23. listopadu až 2. prosince 2013 ve 28 členských státech EU. Dotazováno bylo 27 919 občanů z různých společenských a demografických kategorií.


Waite, RoberEvropané jsou ve velké míře nakloněni směrům nové společné zemědělské politiky [online]. Vystaveno 10.3.2014 [cit. 2014-01-19]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/14_227_cs.htm>.


Zdroj: www.tydenvevrope.cz


 


Další články