cs en de

Evropská Komise zahájila podporu soukromého skladování vepřového masa

 Komise učinila krok k zavedení podpory soukromého skladování vepřového masa s cílem zmírnit tlak na trh s vepřovým masem v EU, bylo tak rozhodnuto členskými státy na Management Commitee (Řídící výbor). Komise připravuje prováděcí nařízení, které bude obsahovat veškeré technické detaily a po jejich schválení Komisí dojde ke zveřejnění v Ústředním věstníku. Očekává se, že celé to bude uzavřeno do konce příštího týdne. Opatření by tak mělo být k dispozici pro realizaci v prvních dnech měsíce března.
 
Komisař Hogan k tomu uvedl: „Věřím, že podpora soukromého skladování je pro nás nejúčinnějším nástrojem pro řešení složité situace na trhu. Toto opatření má stáhnout z trhu značné množství produkce, což by mělo mít za následek zastavení poklesu, stabilizaci finanční situace zemědělců a měla by být umožněna obnova trhu s tím, že dojde ke stimulaci křehkého oživení cen“.
 
V rámci podpory Komise přispívá k financování základních nákladů na skladování pro určité kusy masa (pro 90 až 150 dní), například u šunky se sazba pohybuje ve výši 254 EUR/t na 90 dnů a 278 EUR/t na 150 dní. Komise nebude zveřejňovat rozpočet nebo časovou osu z důvodu zabránění spekulacím, ale neměl by se to výrazněji lišit od předchozí praxe v roce 2011, viz:
 
 
Podpora soukromého saldování je opatřením na trhu v rámci nařízení 1308/2013 o společné organizaci trhů (CMO), kdy dochází ke hrazení části nákladů po určitou dobu.
 
V příloze naleznete návrh prováděcího nařízení Komise ohledně otevření soukromého skladování vepřového masa a stanovení hodnoty podpory, bylo to projednáno na 76. schůzi Výboru pro společnou organizaci trhů (WINE). Závěrečný dokument ještě není k dispozici. Kromě toho je v příloze i pracovní dokument, který byl projednán v rámci pracovní skupiny pro vepřové maso o nových opatřeních a situaci na trhu.
 
 
 
Překlad Tomáš Maier, ZS ČR
 
 
Zdroj: www.zscr.cz
 


Další články