cs en de

Globální zásoby obilí na konci roku 2016/17 vzrostou, navzdory špatné produkci v EU

 15.8.2016

Poslední zpráva USDA přinesla novinky týkající se celosvětových zásob obilí. Navzdory obtížím, se kterými se potýká většina pěstitelů v EU, americké ministerstvo zemědělství očekává díky vyšší produkci v Rusku na konci hospodářského roku 2016/17 nárůst celosvětových zásob obilí.

Odhad produkce pšenice v Rusku, byl navýšen o 7 mil. tun na 72 mil. tun. V celé zemi panují vynikající pěstitelské podmínky a během sklizně by mělo být dosaženo velmi vysokých výnosů. Zelená čísla byla v reportu USDA zobrazena u odhadů produkce pšenice na Ukrajině v Kazachstánu, Austrálii a Kanadě. Kvůli nepřízni počasí v klíčových evropských pěstitelských oblastech, zejména ve Francii, je odhad produkce pro celou EU nižší o 9 mil. tun a produkce v EU by měla být nejnižší od roku 2012/13. Francouzské výnosy pšenice jsou na tom ještě hůře, neboť ty by měly v hospodářském roce 2016/17 klesnout na téměř třicetileté minimum. 

Z hlediska celosvětového obchodu s pšenicí by se Rusko, kvůli prudkému nárůstu produkce, mělo poprvé v historii stát v období 2016/17 největším světovým exportérem (30 mil tun) a předběhnout tak EU (27Mt), za kterou je hned v závěsu USA (26 Mt).
 


Další články