cs en de

Historicky první shromáždění OSN k otázkám životního prostředí vyzývá k větší ochraně ovzdušíHistoricky první shromáždění OSN k otázkám životního prostředí vyzývá k větší ochraně ovzdušíNairobi, 27. června – Environmentálnímu shromáždění OSN, které proběhlo 23. –27. června 2014 v keňském Nairobi, předsedala mongolská ministryně životního prostředí a zeleného rozvoje Oyun Sanjaasuren. Ta koncem března navštívila Českou republiku. Českou delegaci na zasedání vedl šéfporadce ministra Brabce Petr Kalaš.
 
Výsledkem dlouhých a náročných vyjednávání mezi více než 160 delegacemi členských států OSN je přijetí 16 rezolucí a rozhodnutí k aktuálním problémům, které zahrnují kromě chemických látek a odpadů i nelegální obchodování s ohroženými druhy. Smyslem přijatých rezolucí je, aby členské státy OSN přijaly taková opatření, která by zaručila efektivnější ochranu životního prostředí jak ve světě, tak i v jednotlivých zemích.
 
„Znečištění ovzduší má dle odhadů Světové zdravotnické organizace každoročně na svědomí sedm milionů mrtvých, a proto jsme se s ostatními zástupci zemí na konferenci v Nairobi shodli, že je to jeden z nejpalčivějších celosvětových problémů a jako takový vyžaduje okamžitou reakci mezinárodního společenství,“ prozradil Petr Kalaš, který v Keni přímo zastupoval ministra Richarda Brabce.
 
Zástupci vlád podpořili přijetí standardů a politik, díky kterým by se měly snížit emise a negativní dopady, jež má znečištěné ovzduší na zdraví lidí i celosvětovou ekonomiku.
 
Na zasedání proběhla také sympozia k uplatňování environmentálního práva a financování opatření na podporu zelené ekonomiky. V závěru konference, které se zúčastnil i generální tajemník OSN Pan Ki-mun, zástupci zemí schválili klíčový dokument. Ministři v něm vyzývají, aby byla přijata taková opatření, která by zlepšila mezinárodní spolupráci v oblasti změny klimatu, biologické rozmanitosti, sucha a degradace půdy.
 
Delegace České republiky se aktivně zapojila do ministerského dialogu na téma „Cíle udržitelného rozvoje a rozvojová agenda po roce 2015“, nabídla podporu při naplňování Minamatské úmluvy v rámci setkání vybraných ministrů oslovených švýcarskou delegací a projednala s UNEP detaily pražské výstavy s názvem „Nelegální obchodování s ohroženými druhy“.
 
Poradce ministra Brabce Petr Kalaš se setkal také s evropským komisařem pro životní prostředí, mongolskou a gruzínskou ministryní pro životní prostředí a o aktuálních tématech pak debatoval s delegacemi Švédska, Norska, Německa, Švýcarska, Jižní Afriky, Slovenska a Polska. S výkonným ředitelem UNEP Achimem Steinerem, ředitelem Regionální kanceláře UNEP pro Evropu Janem Dusíkem a tajemníkem řídicích orgánů UNEP Jiřím Hlaváčkem čeští zástupci diskutovali především o zapojení českých expertů do projektů UNEP. Třeba při odstraňování nebezpečných chemických odpadů, vyhodnocení příčin a dopadů povodní či zavádění inovativních čistých technologií na podporu zelené ekonomiky.


Zdroj: www.mzp.cz


Další články