cs en de

Ministr zemědělství Jurečka: Vývoz českých zemědělských produktů a potravin v loňském roce opět vzrostl

 10.2.2015
 
Tisková zpráva – Pozitivní trendy agrárního zahraničního obchodu (AZO) České republiky zaznamenané v letech 2012 a 2013 se podařilo udržet i v loňském roce, a to v ještě výraznější míře. Vyplývá to z prvních výsledků Českého statistického úřadu (ČSÚ) k agrárnímu zahraničnímu obchodu.
 
Obrat agrárního zahraničního obchodu se opět meziročně zvýšil, a to jak v důsledku růstu objemu vývozu, tak i dovozu. Přitom vývoz v meziročním srovnání rostl již čtvrtým rokem po sobě rychleji než dovoz. Díky tomu opětovně výrazně klesl schodek AZO, a to o 6 miliard korun, a dosáhl tak nejnižší hodnoty od roku 2000.
 
„Jsem rád, že se daří zvyšovat vývoz českých zemědělských produktů a potravin. Tato čísla nepřeceňujeme, ale svědčí o dobré formě českých exportérů. Výsledky jsou o to pozitivnější, že se jich podařilo dosáhnout v období složitých podmínek způsobených například ruskými sankcemi,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
 
Podle absolutních údajů dosáhl vývoz hodnoty 178,5 miliardy korun (zvýšení proti roku 2013 o 18 miliard korun), dovoz hodnoty 196,5 miliardy korun (zvýšení proti roku 2013 o 11,8 miliardy korun), a schodek AZO se tak meziročně snížil na 18 miliard korun (o 6 miliard korun).
 
Ještě výrazněji se pozitivní trend projevuje u dynamiky vývozu, která předcházela dynamice dovozu. Ukazatel krytí dovozu vývozem poprvé od roku 1993 překročil hodnotu 90 procent a podíl záporného salda na vývozu činil pouhých 10 procent.
 
Vyváželi jsme především na trh EU, podíl tohoto vývozu představoval 91,5 procenta z celkového zemědělského exportu. Schodek AZO se zeměmi EU tak činil pouhé 4 miliardy korun. Přestože se loni mírně zvýšil i objem vývozu do zemí mimo EU (o 0,7 miliardy korun), schodek AZO vůči těmto zemím se v roce 2014 zvýšil oproti roku 2013 o 2,3 miliardy korun.
 
Do zemí EU se výrazně zvýšil export tabákových výrobků (o 3 miliardy korun), resp. produktů s menší přidanou hodnotou – pšenice (o 3,3 miliardy korun) a syrového mléka (o 1,1 miliardy korun).
 
Radek Melichar
vedoucí tiskového oddělení MZe
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články