cs en de

Mlékárenství v EU se připravuje na zrušení kvót

 26/03/2015
 
31. března 2015 přestává v EU platit režim kvót na mléko. Kvóty zde byly zavedeny v roce 1984, kdy výroba vysoce převyšovala poptávku, jako jeden z prvků, jak odstranit strukturální přebytky na trhu.
 
Smyslem bylo mj. pomoci producentům ve znevýhodněných, např. hornatých oblastech, kde je výroba dražší. V roce 2003 bylo rozhodnuto o termínu, k němuž budou kvóty zrušeny, tak aby výrobci v EU mohli pružněji reagovat na rostoucí poptávku, zejména na světovém trhu. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno v roce 2008 v podobě série opatření, která měla dopady zrušení kvót zmírnit.
 
kráva na louce
I přes existenci kvót dokázala EU za posledních pět let svůj vývoz mléka a mléčných výrobků zvýšit, a to o 45 % v objemovém a o 95 % v hodnotovém vyjádření. Z odhadů vyplývá i další růst na trhu (viz obrázek níže). To platí zejména pro výrobky s přidanou hodnotou, např. sýry, ale i pro přísady do nutričních produktů, potravin pro sportovce či dietních potravin.
 
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k nadcházejícímu zrušení kvót prohlásil: „Zrušení režimu mléčných kvót je pro Unii výzvou i příležitostí. Výzvou proto, že celá generace producentů mléka se bude muset přizpůsobit kompletně novým podmínkám a docela určitě i čelit zvratům ve vývoji na trhu. Ale nabízí se nám i šance na ekonomický růst a nová pracovní místa. Pokud se mlékárenství víc soustředí na výrobky s přidanou hodnotou a na přísady do tzv. funkčních potravin, má potenciál posunout EU ekonomicky dál. Citlivější oblasti, kde může být ukončení systému kvót vnímáno jako hrozba, mohou využít celého spektra opatření k rozvoji venkova, která se řídí zásadou subsidiarity.“
 
 
Zdroj: ec.europa.eu


Další články