cs en de

Monitoring plodin v Evropě - shrnutí

16.12.2014

Tento zemědělský rok byl ve znamení neobvykle mírné a vlhké zimy, což způsobilo předčasný start vegetačního období. Od začátku jara panovaly, sušší podmínky a nadprůměrné teploty na většině území EU, díky čemuž byly dobré podmínky pro včasné jarní setí, a vývoj ozimých plodin. Nicméně, přetrvávající suché podmínky ve východní Francii a Turecku negativně ovlivnilo úrodu. Ve Španělsku, nedostatek deště a vysoké teploty panující od května tohoto roku negativně postihly jarní a ozimé plodiny. Příznivý květnový a červnový déšť položil základy pro vynikající sezónu ve velké části Evropy.

Léto charakterizuje přebytek srážek na většině míst. Vlhčí a hladnější  počasí ve střední a západní Evropě sice vytvářelo dobré podmínky pro růst letní úrody, ale značně brzdilo sklizeň ozimých plodin. Nicméně, velmi vysoké letní teploty byly zaznamenány na Ukrajině, což negativně ovlivnilo letních plodiny.

Všeobecně příznivé podmínky v celé EU-28 vedly k odhadovaným výnosům obilovin, které byli nad pětiletým průměrem, výjimku tvořila tvrdá pšenice a jarní ječmen. Výnosy měkké pšenice ve Francii jsou srovnatelné s rokem 2013, v Německu jsou vyšší než v loňském roce, avšak obě země převyšují pětiletý průměr. Výnosy tvrdé pšenice v EU-28 byly srovnatelné s pětiletým průměrem, ale v porovnání s rokem 2013 jsou níže, neboť italská úroda je značně pod pětiletým průměrem. Ječmene jarního se vypěstovalo také méně než v loňském roce, a to především z důvodu nízkého výnosu ve Španělsku. Hlavní pěstitelé zimního ječmene, Německo a Francie byly nad pětiletým průměrem. V případě žita, nadprůměrné výnosy hlásí dominantních výrobci, Německo a Polsko.

V letošním roce se dařilo také producentům řepky. Pěstitelé kukuřice zažili vynikající rok, výnosy, které jsou o 25% vyšší než pětiletý průměr, zaznamenali v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Rumunská úroda slunečnice tlačí celkové výnosy v  EU-28 vysoko nad průměr. Sezóna pro okopaniny byla také vynikající, a to zejména u cukrové řepy.

Kompletní MARS Bulletin zdeDalší články