cs en de

Německá sklizeň obilí by měla být nejmenší za posledních 24 let

 10.8.2018

Podle odhadu sdružení německých zemědělských družstev DRV, by tamní produkce obilovin mohla klesnout na nejnižší úroveň za posledních 24 let. Celkem by německá úroda obilovin mohla dosáhnout 36,3 mil tun, což je o 20% méně než sklizeň v roce 2017 a nejnižší úroveň od roku 2014. 

Produkce německé ozimé pšenice je aktuálně odhadová na 19,2 milionů tun (o 20 % méně než v roce 2017). Úroda kukuřice by měla dosáhnout pouhých 2,3 mil. tun (o 45% méně než v roce 2017). Kukuřice je převážně využívaná jako krmná surovina a při jejím nedostatku lze očekávat, že stoupne poptávka po jiných obilovinách. 

Ovšem výhlídky pro ozimý ječmen, který se také používá především jako krmivo, nejsou taktéž příznivé. Odhad produkce krmného ječmene zaostává o 18% pod úrovní dosaženou v roce 2017. Příznivé zprávy souvisí s produkcí jarního ječmene. Ta by měla být podle očekávání o 9% vyšší než loni a to díky většímu počtu osetých ploch. Nicméně to, zda vyprodukované množství bude dostačující pro sladovny, určí až kvalita vypěstovaných a sklizených plodin. 

Německo bylo v minulých letech hned po Francii druhým největším evropským exportérem obilovin. Následkem takto prudkého poklesu úrody, jak DRV naznačilo, by mohla být stoupající poptávka Německa po těchto komoditách během sezóny 2018-2019. Lze tedy očekávat, že jakékoli zprávy o stoupajícím německém dovozu, budou s největší pravděpodobností podporovat růst evropských cen obilovin.
 


Další články