cs en de

O titul Evropské zelené město 2017 se uchází 12 měst - žádné z ČR

 Termín pro podávání přihlášek do soutěže o cenu „Evropské zelené město“ pro rok 2017 vypršel. Přihlásila se tato města:
 
 • Bursa (Turecko)
 • Cascais (Portugalsko)
 • Cork (Irsko)
 • Essen (Německo)
 • 's-Hertogenbosch (Nizozemsko)
 • Istanbul (Turecko)
 • Lahti (Finsko)
 • Lisabon (Portugalsko)
 • Nijmegen (Nizozemsko)
 • Pécs (Maďarsko)
 • Porto (Portugalsko)
 • Umeå (Švédsko)
„Cena „Evropské zelené město“ se uděluje městům, která výjimečným způsobem pečují o své životním prostředí. Letos se soutěž koná už poosmé a je potěšující vidět, že se o ni uchází řada skvělých evropských měst, a to i opakovaně. Dosavadní vítězové ukázali, jak se mohou města změnit, a stali se inspirací pro mnoho dalších. Všem kandidátům letošního ročníku přeji hodně štěstí,“ uvedl nový ročník soutěže evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.
 
Cena „Evropské zelené město“ je výrazem uznání městům, jež přijala za svůj vysoce vyspělý způsob života šetrného k životnímu prostředí – městům, která udávají směr a povyšují udržitelný urbanismus na vyšší úroveň, naslouchají svým obyvatelům a hledají nové odpovědi na otázky životního prostředí.
 
Každou přihlášku podrobně posoudí mezinárodní tým odborníků, který se zaměří na těchto dvanáct ukazatelů: kvalita ovzduší; změna klimatu, její zmírňování a přizpůsobování se jí; ekologické inovace; udržitelná zaměstnanost; energetická náročnost; městská zeleň a udržitelné využívání půdy; integrovaná správa životního prostředí; místní doprava; příroda a biologická rozmanitost; úroveň hlukového znečištění; produkce odpadu a nakládání s odpady; čištění odpadních vod a vodohospodářství. Na základě tohoto odborného hodnocení sestaví seznam kandidátů na titul Evropské zelené město pro rok 2017.
 
Vybraná města se pak v červnu 2015 představí před mezinárodní porotou. Ta ohodnotí, do jaké míry se města zavázala k trvalému zlepšování životního prostředí, jak ambiciózní jsou jejich cíle do budoucna, jaký je jejich způsob komunikace s občany a zda by mohla být příkladem pro další evropská města a šířit osvědčené postupy. Kromě toho, že se stanou inspirací pro ostatní, tak na sebe vítězná města upozorní a získají dobrou pověst coby místa, která stojí za to navštívit a kde se dobře žije, pracuje i baví.
 
Vítěz bude vyhlášen tentýž měsíc v britském Bristolu, Evropském zeleném městě roku 2015.
 
Souvislosti

Cena „Evropské zelené město“ je výsledkem iniciativy měst s ekologickou vizí. Její koncepce se zrodila 15. května 2006 na zasedání v Tallinu (Estonsko) z podnětu bývalého primátora Tallinu pana Jüri Ratase. Patnáct evropských měst spolu s Asociací estonských měst na něm podepsalo společné memorandum o porozumění, v němž se dohodly na udělování této ceny.
 
Od začátku její historie v roce 2010 získalo titul Evropské zelené město již sedm měst: Stockholm, který získal první historický titul pro Švédsko, následně v roce 2011 německý Hamburg, v roce 2012 španělská Vitoria-Gasteiz a v roce 2013 francouzské Nantes. Současným držitelem je dánská Kodaň a v roce 2015 jím bude britský Bristol, který následně předá titul pro rok 2016 slovinské Lublani.
 
V porotě zasedají zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Výboru regionů, Evropské agentury pro životní prostředí, sdružení orgánů místní správy za udržitelnost ICLEI, kanceláře Paktu starostů a primátorů a Evropského úřadu pro životní prostředí.
 
Evropa je dnes především městskou společností. Více než dvě třetiny jejích obyvatel žijí ve městech a mnoho problémů životního prostředí, kterým naše společnost čelí, v městských oblastech vzniká. Zároveň jsou to však právě města, kdo se snaží tyto problémy řešit a kdo přináší potřebné inovace.
 
 
Zdroj: europa.eu


Další články