cs en de

Odhady francouzské produkce plodin

 8.8.2018

Francouzské ministerstvo zemědělství začátkem týdne zveřejnilo odhady týkající se produkce tamních plodin pro období 2018/19.

Kukuřice (bez osiva) by se mělo vypěstovat 12,8 milionů tun. Ve srovnání s loňskou úrodou, která dosahovala 14,3 mil. tun, se jedná o 10% pokles a o 11% pokles oproti pětiletému průměru. 

Stejně jako u kukuřice, také u měkké pšenice, jejíž aktuální odhad je 35,1 mil. tun, došlo k ponížení o 1 mil. tun ve srovnání červencovými čísly o 1,4 mil. tun oproti úrodě, kterou Francie dosáhla v roce 2017.

U ječmene ministerstvo ve srovnání s posledním odhadem předpokládá produkci o 0,3 mil. tun nižší než loni, ale oproti pětiletému průměru je součastný odhad 11,8 mil. tun o 2% vyšší. 

Čísla týkající se produkce řepky se od července nezměnily a stále dosahují 4,6 milionu tun, což je o 14% méně než v roce 2017.
Tyto redukce odhadů související s produkcí plodin nejsou pro trhy žádným velkým překvapením, neboť většina Evropy trpí dlouhotrvajícím suchem, které vážně zhoršuje podmínky pro pěstování na celém kontinentu.
 
autor: Eva Bruzlová


Další články