cs en de

Parlament zamítnul návrh na možnost vnitrostátních zákazů či omezení GMO

28.10.2015 

Evropský parlament dnes zamítnul návrh pravidel, který by členským státům umožnil na jejich území omezit či zakázat prodej nebo užívání geneticky modifikovaných potravin či krmiv schválených Evropskou unií. Poslanci se obávají, že by se návrh mohl ukázat jako neproveditelný a mohl by vést ke znovuzavedení hraničních kontrol mezi státy, které se staví pro, respektive proti GMO. Evropskou komisi proto vyzvali, aby předložila nový návrh.
 
Dnešní hlasování vysílá jasný signál Evropské komisi. Tento návrh by mohl obrátit vzhůru nohama vše, čeho bylo dosaženo v rámci jednotného trhu a celní unie,” uvedl zpravodaj EP Giovanni La Via (ELS, IT), jehož doporučení návrh zamítnou Parlament podpořil poměrem hlasů 577 (pro): 75 (proti): 38 (zdrželo se hlasování).
 
V posledních měsících byly vyjádřeny vážné obavy ohledně absence jakékoli dopadové studie tohoto návrhu, jeho slučitelnosti s jednotným trhem a vlastní proveditelností. Možné důsledky návrhu, jakož i jiné dostupné možnosti, nebyly vyhodnoceny,“ řekl.
 
„Věřím, že by tento návrh mohl mít negativní dopad na zemědělství v EU, které je velmi závislé na dodávkách proteinů z geneticky modifikovaných zdrojů. Může mít také nepřímý negativní vliv na dovozy. Existují rovněž obavy, zda by tento návrh vůbec mohl být uveden v praxi, protože v EU neexistují hraniční kontroly,“ dodal.
 
Návrh, který by upravil stávající evropskou legislativu tak, aby členské státy mohly omezit či zakázat užívání geneticky modifikovaných potravin nebo krmiv na jejich území, představila Evropská komise dne 22. dubna 2015.
 
Komise požadovala, aby tento návrh následoval model jiného unijního předpisu, týkajícího se GMO určených pro pěstování. Ten vstoupil v platnost na začátku dubna tohoto roku a umožňuje členským státům na jejich území zakázat pěstování geneticky modifikovaných plodin schválených EU.
 
Zatímco je ale pěstování plodin nutně svázáno s územím členského státu, trh s GMO je přeshraniční. Vnitrostátní zákaz prodeje či užívání by tak byl složitě vynutitelný či nemožný bez znovuzavedení hraničních kontrol na dovážené zboží.
 
 
Další postup
 
Komisař Vytenis Andriukaitis, zodpovědný za zdraví a bezpečnost potravin, uvedl, že Evropská komise legislativní návrh nestáhne. Návrhem se budou zabývat ministři členských států. Pokud jej kromě Parlamentu zamítne i Rada ministrů, bude legislativní postup ukončen.
 
Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/


Další články