cs en de

Posílení bezpečnosti výrobků: poslanci požadují povinné označování VYROBENO V...

 Označení "made in" (vyrobeno v) by mělo být povinné pro všechny výrobky prodávané na jednotném trhu, s výjimkou potravin. Parlament tak uvedl v úterním hlasování k návrhům na posílení požadavků pro bezpečnost výrobků a pravidel dozoru nad trhem, jejichž cílem je posílit ochranu spotřebitelů v EU. Poslanci také žádají přísnější sankce pro firmy, které prodávají nevyhovující či potenciálně nebezpečné zboží.

Povinné označování původu by zlepšilo sledovatelnost výrobků a posílilo tak ochranu spotřebitele, uvedli poslanci, kteří podpořili návrh Evropské komise na zavedení povinného označování výrobků s výjimkou potravin "made in" (vyrobeno v) namísto stávajícího dobrovolného označování. V současnosti nelze dopátrat výrobce až 10 % zboží, které zachytí výstražný systém pro rychlou výměnu informací EU (RAPEX).

"Toto je velký krok směrem k transparentnosti dodavatelského řetězce, a je to dobrá zpráva pro spotřebitele," uvedla zpravodajka EP k bezpečnosti výrobků Christel Schaldemose (S&D, DK). Vyslovila hluboké politování nad tím, že se členské státy EU kvůli neshodám ohledně této otázky nedokázaly dohodnout na společném postoji, čímž na úkor bezpečnosti spotřebitelů v EU blokují jednání o nařízení jako celku.

Její zprávu podpořili poslanci poměrem hlasů 485 (pro): 130 (proti): 27 (zdrželo se hlasování).

Označování země původu

Označování "vyrobeno v" by se mělo vztahovat na téměř všechny výrobky prodávané v EU, mezi několik málo výjimek by měly dle Parlamentu patřit léky. Na základě návrhu by si výrobci mohli vybrat, zda využijí označení “vyrobeno v EU” či na obalu uvedou konkrétní členský stát.

U zboží vyráběného ve více státech bude zemí původu stát, ve kterém došlo k "poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování" a které "vyústilo v nový výrobek" nebo představuje "důležitý stupeň výroby."

Přísnější postihy za porušování pravidel

Aby se zločin nevyplácel, navrhují poslanci zavedení "přiměřených a odrazujících" sankcí. Ty by měly zohledňovat závažnost, délku trvání a případnou úmyslnou povahu porušení, jakož i skutečnost, zda se daná firma podobného porušení již v minulosti dopustila. Zohlednit by také měly velikost společnosti.

Poslanci rovněž navrhují, aby Komise vypracovala černou listinu firem, u kterých bylo opakovaně zjištěno úmyslné porušení pravidel o bezpečnosti spotřebních výrobků. Také by podle nich měla být zřízena celoevropská databáze úrazů spotřebitelů, ke kterým dochází v souvislosti s používáním výrobků.

"Tato legislativa představuje výrazný krok směrem k silnějšímu a koordinovanému celoevropskému dozoru založeném na posouzení rizika. Lepší dohled znamená bezpečnější výrobky pro občany EU," uvedla zpravodajka Parlamentu k nařízení o dozoru nad trhem Sirpa Pietikäinen (ELS, FI).

Její zpráva byla schválena poměrem hlasů 573 (pro): 18 (proti): 52 (zdrželo se hlasování).

Další postup

Parlament hlasoval v prvním čtení s cílem konsolidovat odvedenou práci na předložených návrzích a předat ji po volbách novému Parlamentu jako základ pro další jednání s členskými státy EU.

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), 1. čtení

Odkaz : 20140411IPR43453 
Aktualizováno: ( 15-04-2014 - 19:21) 
  
Plenární zasedání Tisková zpráva - Volný pohyb zboží − 15-04-2014 - 19:15

 

Rikke ULDALL
COMM - PRESS 
Telephone number(+32) 2 28 42976 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 72033 (STR)
Mobile number(+32) 498 98 32 57
imco-press@europarl.europa.euTwitter@EP_SingleMarket 

Václav LEBEDA
COMM - PRESS 
Telephone number(+32) 2 28 32971 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 73839 (STR)
Mobile number(+32) 498 98 33 27
TiskoveOddeleni-CZ@europarl.europa.eu 


Zdroj: www.apic-ak.czDalší články