cs en de

Poslanci prodloužili bezcelní přístup ukrajinského zboží na trh EU

 Poslanci v dnešním hlasování schválili bezcelní přístup většiny ukrajinských produktů na trh EU do konce roku 2015.
 
Poslanci přijali původní návrh Komise na prodloužení stávajícího režimu bez pozměňovacích návrhů poměrem hlasů 497 (pro): 78 (proti): 56 (zdrželo se hlasování).
 
"Vzhledem k současné situaci dokazuje včasné schválení návrhu na prodloužení platnosti nařízení o autonomních obchodních opatřeních ve prospěch Ukrajiny, že EU může jednat rychle a rozhodně. Je to také důkaz naší politické vůle a morální povinnost,” uvedl zpravodaj Gabrielius Landsbergis (ELS, LT). Dodal, že prodloužení stávajícího režimu umožní ukrajinským výrobcům a podnikům připravit se na plné uplatňování prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu od roku 2016.


Souvislosti
 
Jednostranná obchodní opatření byla poprvé zavedena v dubnu tohoto roku s cílem s okamžitou platností ulehčit ukrajinské ekonomice poté, co Rusko zavedlo obchodní omezení bránící přístupu ukrajinského zboží na svůj trh v souvislosti s politickým děním na Ukrajině na jaře. Jednostranná opatření EU měla původně platit po dobu šesti měsíců a měla být nahrazena vzájemným otevřením trhů v souladu s dohodou o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Tu Evropský parlament a ukrajinská Verchovna Rada ratifikovaly v září.
 
Po rozhovorech se zástupci Ukrajiny a Ruska ze dne 12. září 2014 se však EU rozhodla odložit uplatňování zóny volného obchodu mezi EU a Ukrajinou do 31. prosince 2015 jako součást “komplexního mírového procesu na Ukrajině”.
 
Obsah a dopad opatření
 
Jednostranná obchodní opatření odstraňují 94,7 % unijních cel na dovoz průmyslového zboží z Ukrajiny. Odstraňují rovněž unijní cla na dovoz více než 80 % ukrajinských zemědělských produktů. EU však zároveň omezuje množství “citlivých” výrobků, která jsou osvobozena od cel – je tomu tak v případě obilovin, vepřového, hovězího a drůbežího masa a procesovaných potravinářských výrobků. Cílem je zabránit tomu, aby jednostranná opatření neohrozila zájmy producentů v EU. Ukrajina musí rovněž dodržovat unijní hygienické a fytosanitární normy a dodržovat lidská práva, základní svobody a zásady právního státu.
 
Dle ukrajinských statistik vzrostly vývozy z Ukrajiny do EU v první polovině roku 2014 o 25 % (jejich hodnota byla 587 milionů USD), čímž bylo téměř vyváženo snížení vývozů do Ruska (-24,5 %).


Zdroj: europarl.europa.eu


Další články