cs en de

Poslanci žádají označování země původu masa u zpracovaných potravin

 Maso využívané jako složka zpracovaných potravin, například lasagní, by mělo podléhat podobným pravidlům na označování země původu jako čerstvé hovězí, uvedli ve středu poslanci Evropského parlamentu. V usnesení vyzvali Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, který by přispěl k obnovení důvěry spotřebitelů po skandálu s koňským masem a dalšími případy potravinových podvodů.
 
 
Usnesení, které poslanci schválili poměrem hlasů 460 (pro): 204 (proti): 33 (zdrželo se hlasování) vyzývá Evropskou komisi, aby v návaznosti na svou zprávu z roku 2013 předložila legislativní návrh, který by zavedl povinné označování země původu masa použitého ve zpracovaných potravinách. Toto opatření by podle poslanců přispělo k větší transparentnosti v celém potravinovém řetězci, zlepšilo informovanost evropských spotřebitelů a v konečném důsledku by tak pomohlo obnovit spotřebitelskou důvěru.
 
“Po skandálu s koňským masem je na nás, abychom obnovili důvěru spotřebitelů. Žádáme Komisi, aby přišla s legislativním návrhem obsahujícím povinné označování země původu masa používaného ve zpracovaných potravinách, abychom zajistili transparentnost a plnou informovanost spotřebitelů," uvedl předseda výboru EP pro bezpečnost potravin Giovanni La Via (EPP, IT).
 
"Musíme však zároveň zajistit, aby toto opatření nevedlo k dodatečné zátěži pro malé a střední podniky, jichž je v tomto sektoru hodně," dodal.
 
Poslanci v usnesení opětovně zdůraznili své znepokojení v souvislosti s potenciálním vlivem potravinových podvodů na bezpečnost potravin, zdraví a důvěru spotřebitelů, fungování potravinového řetězce a stabilitu cen zemědělských produktů.
 
Ať rozhodne spotřebitel
 
Poslanci poukazují na skutečnost, že zpráva Komise ze 17. prosince 2013 konstatuje, že více než 90 % respondentů z řad spotřebitelů považuje za důležité, aby byl na zpracovaných potravinových výrobcích označen původ masa. Podle poslanců se jedná o jeden z faktorů, které mohou ovlivnit chování spotřebitelů.
 
Dopad na ceny si žádá další průzkum
 
Usnesení si rovněž všímá odlišných závěrů jedné z francouzských spotřebitelských organizací a Komise a žádá další průzkum dopadu zavedení označování země původu na ceny výrobků. Hodnocení by mělo probíhat ve spolupráci se spotřebitelskými organizacemi a nemělo by vést k prodlevě pro předložení legislativních návrhů, dodávají poslanci.
 
Souvislosti
 
Z celkového objemu poraženého masa je podle odhadů 30-50 % zpracováno na masné složky do potravin, většinou do mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků.


Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/


Další články