cs en de

Poslanci zamítli nařízení o osivech

 autor: Evropská společenství

Plenární zasedání Tisková zpráva - Zemědělství − 11-03-2014 - 13:16
    
©BELGAIMAGE/EASYFOTOSTOCK/Zoonar/A.Varlakove Parlament v úterý zamítl návrh pravidel pro rozmnožovací materiál rostlin Evropské komise, známý jako "semínkové nařízení". Poslanci se obávali, aby Komise nezískala v této oblasti neúměrné kompetence a nedala by členským států EU možnost přizpůsobit si nová pravidla svým potřebám. Parlament poté, co Komise odmítla svůj návrh stáhnout a představit lepší návrh nařízení, uzavřel první čtení.

Návrh Komise byl zamítnut poměrem hlasů 650 ku 15.

"Dnešní hlasování odráží hloubku nespokojenosti Parlamentu s návrhem Komise, který nedokázal naplnit své základní cíle, jako je zjednodušení pravidel a podporu inovací. Návrh také mezi poslanci vyvolal řadu obav, týkající se například sloučení dvanácti směrnic do jediného přímo použitelného nařízení, které by členským státům neponechalo žádný prostor pro uzpůsobení nových pravidel jejich potřebám," uvedl předseda zemědělského výboru Paolo De Castro (S&D, IT).

"Jako poslanci Evropského parlamentu, kteří přijímají legislativu společně s Radou, chceme za tyto předpisy převzít plnou odpovědnost. Nemůžeme proto o tomto návrhu, který je klíčový pro mnoho sdružení pěstitelů, společností a občanů, rozhodovat ukvapeně. Vysoký počet "aktů v přenesené pravomoci" by dal Komisi příliš rozsáhlé pravomoci v některých otázkách v oblastech, které by, vzhledem k jejich citlivosti, měly být definovány v rámci legislativního textu," uvedl zpravodaj Sergio Paolo Francesco Silvestris (ELS, IT).

"Litujeme tedy, že Komise odmítla stáhnout tento velmi sporný text a nahradit jej lepším návrhem. Je zřejmé, že navrhovaná nová pravidla musí být přepracována tak, aby lépe respektovala odlišné situace v jednotlivých členských státech a představovala skutečná zlepšení pro všechny producenty, spotřebitele a životní prostředí. Doufáme, že členské státy budou dostatečně silné, budou následovat pozici Parlamentu a tento nedostatečný návrh odmítnou ," dodal Paolo De Castro.

Další postup

Vzhledem k tomu, že Komise odmítla stáhnout svůj návrh poté, co jej plénum Parlamentu zamítlo, poslanci uzavřeli první čtení a zaslali své stanovisko Radě.

Pokud bude Rada následovat Parlament a návrh zamítne, legislativní proces bude ukončen. Rada také může původní návrh Komise pozměnit. V tomto případě by Parlament mohl pozměňovací návrhy Rady zamítnout ve druhém čtení - čímž by legislativní návrh nadobro zamítl - anebo začít s Radou jednat o konečné podobě textu nového semínkového nařízení.

Postup: Spolurozhodování, 1. čtení 

Odkaz : 20140307IPR38202 
  

 

Ján JAKUBOV
Press Unit
Telephone number(+32) 2 28 32119 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 73840 (STR)
Mobile number(+32) 498 98 35 90
agri-press@europarl.europa.euTwitter@EP_Agriculture 
Václav LEBEDA
Press Unit
Telephone number(+32) 2 28 32971 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 73839 (STR)
Mobile number(+32) 498 98 33 27
TiskoveOddeleni-CZ@europarl.europa.eu  Zdroj: www.apic-ak.cz


Další články