cs en de

Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce na jazykovou výuku zaměstnanců MZe

 15.4.2015
 
Ministerstvo zemědělství připravuje veřejnou zakázku na zajištění jazykové výuky pro své zaměstnance na období září 2015 – srpen 2018 s předpokládanou hodnotou 13,3 mil. Kč bez DPH. Své záměry a představy o podmínkách soutěže představí v rámci veřejné předběžné tržní konzultace, která se bude konat ve středu 15. 4. 2015 od 13.30 hod. v hlavní budově Ministerstva zemědělství na pražském Těšnově.
 
Předběžná tržní konzultace podle nové evropské zadávací směrnice (2014/24/EU) je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení, již podle platné legislativy. V rámci zvoleného modelu bude představen záměr zadavatele, včetně navrhovaných detailů jak předmětu veřejné zakázky, tak zadávacího řízení. Dodavatelé se pak budou moci k navrhovaným parametrům zakázky vyjádřit. Možnost účastnit se tohoto jednání má kdokoliv, protože informace byla součástí uveřejněného předběžného oznámení, které je přístupné i v Úředním věstníku EU.
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články