cs en de

Prudký pokles ploch osetých řepkou ve Francii

Podle posledního odhadu (data k 1.prosinci 2018) francouzského ministerstva zemědělství prudce poklesne množství ploch osetých řepkou v sezóně 2018/19 až o 1,2 milionů hektarů. Jednalo by se tak o pokles o 23,6% ve srovnání s minulou sezónou a o 18,8% oproti pětiletému průměru. 

Prudký pokles ploch osetých řepkou je zapříčiněn suchými podmínkami, které panovaly v předchozí sezóně a které komplikovali osetí nových ploch.  Francie není ovšem jediná země v Evropě, kterou na podzim zasáhlo sucho. Také německá asociace UFOP během listopadu odhadla, že v Německu poklesne počet ploch osetých řepkou o 18,1%, což je přibližně 1,0mil. hektarů ve srovnání s loňským rokem. Stejně tak se očekává pokles ploch ve Velké Británii, zde je očekávám pokles o 0,6 mil. hektarů, což je o 3% méně než v roce 2017/18.
 Další články