cs en de

Rozhovor s Basem Eickhoutem: Jak nechat podniky platit za emise CO2, ale nesnížit jejich konkurenceschopnost


 Emisní povolenky zdarma dostává příliš mnoho průmyslových odvětví, i ta, která by si klidně mohla dovolit za ně zaplatit, říká nizozemský poslanec ze skupiny Zelených / Svobodné evropské aliance Bas Eickhout. Ve středu Výbor pro životní prostředí hlasoval o jeho návrhu na zastavení rozhodnutí Komise, jehož cílem je chránit některá odvětví před rizikem "úniku uhlíku," tj. situace, kdy firmy přemístí svou výrobu do oblastí s méně přísnými ekologickými normami.
 
Některá průmyslová odvětví v EU dostávají podstatnou část svých povolenek na emise CO2 (povolení k znečišťování) zdarma, protože kdyby za ně musela platit, bylo by tu riziko, že se prostě přestěhují jinam. Evropská komise nyní připravila seznam odvětví, která by se v případě, že cena jedné povolenky bude 30 eur, mohla chtít přesunout. Dnes je ale tržní cena povolenky pouhých 5 eur, a ozývají se hlasy, že mnohá z odvětví, která jsou nyní na seznamu, by si tuto nebo dokonce vyšší cenu mohla dovolit bez toho, aby rušila pracovní místa v EU. Na podrobnosti jsme se zeptali Base Eickhouta.
 
V čem je návrh Komise problematický?
 
Problém je v tom, že odvětví, která vůbec nejsou vystavena riziku úniku uhlíku, nyní dostávají povolenky zdarma.
 
Metodika, podle které Komise identifikovala odvětví způsobilá pro přidělování povolenek zdarma, je založena na ceně uhlíku ve výši 30 eur za povolenku. Tahle cena je příliš vysoká a dostala tak na seznam i odvětví, která tam vůbec nepatří.
 
Bylo vypracováno i posouzení dopadů, která nebylo zveřejněno, a v něm Komise pracuje s cenou 16,5 eur za povolenku. Za použití tohoto scénáře by více odvětví muselo povolenky nakupovat (tj. nedostávala by je zdarma, pozn. red.), členské země by získaly kolem 5 miliard eur a několik odvětví náročných na CO2 by mělo motivaci k inovacím.
 
Existuje riziko, že by některá energeticky náročná odvětví, pokud budou ze seznamu odstraněna, mohla přemístit své podnikání do jiných regionů?
 
Ne. Nedávná studie, která byla vypracována pro Evropskou komisi, dokonce zpochybňuje, jestli "únik uhlíku" vůbec existuje.
 
Kromě toho, dříve zmíněné posouzení dopadů také došlo k závěru, že některá odvětví lze ze seznamu bez rizika odstranit. Seznam by měl obsahovat pouze odvětví, která čelí nekalé konkurenci, jenže v současné době je na něm 96 % všech průmyslových odvětví, která se účastní systému obchodování s emisemi (ETS).
 
Jak by mohla EU zařídit, aby podniky platily za emise CO2 a zároveň se udržela pracovní místa v EU?
 
Za prvé, výnosy mohou být použity ke snížení zdanění práce, takže by pro podniky bylo atraktivní najmout více lidí.
 
Za druhé, podniky budou muset inovovat, aby snížily své emise, což vytvoří „zelená“ pracovní místa.
 
Eickhoutův návrh Výbor pro životní prostředí 24. září odmítl: 30 poslanců bylo pro návrh, 34 proti, 3 se zdrželi.
 
 
Zdroj: http://www.europarl.europa.eu


Další články