cs en de

Ruská federace zakázala dovoz některých zemědělských produktů, surovin a potravin pocházejících z EU, USA, Kanady, Austrálie a Norska

 8.8.2014
 
Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informuje, že Ruská federace zakázala od 7.8.2014 dovoz některých zemědělských produktů, surovin a potravin ...
 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informuje,  že Ruská federace zakázala od 7.8.2014 dovoz některých zemědělských produktů, surovin a potravin pocházejících z EU, USA, Kanady, Austráliea Norska. Platnost tohoto opatření je jeden rok a z hlediska fytosanitární oblasti se vztahuje na zeleninu, okopaniny, ovoce a ořechy. Zákaz je vyhlášen na základě usnesení vlády Ruské federace č. 560 ze dne 6.8.2014. ÚKZÚZ nebude od 7.8.2014 vydávat na uvedené komodity rostlinolékařská osvědčení pro vývoz. Zákaz se nevztahuje na produkty určené ke kojenecké výživě.
 
Seznam komodit, na který se zákaz vztahuje:
 
CN kód Komodita

zelenina a jedlé hlízy
0701,
0702 00 000,
0703, 0704,
0705, 0706,
0707 00,
0708, 0709,
0710, 0711,
0712, 0713,
0714
 

ovoce a ořech
0801, 0802,
0803, 0804,
0805, 0806,
0807, 0808,
0809, 0810,
0811, 0813
 
V případě jakýchkoliv dotazů k zákazu vývozu stanovených komodit  do Ruské federace se obraťte na ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu, e-mail: odv@ukzuz.cz. 


Zdroj: eagri.cz


Další články