cs en de

Rusko již není strategickým partnerem EU, říkají poslanci

 EU musí kriticky přehodnotit své vztahy s Ruskem, které jsou hluboce poškozeny v důsledku úmyslného porušování demokratických zásad, základních hodnot a
mezinárodního práva ze strany Ruska prostřednictvím násilností a destabilizace jeho sousedů, uvedli ve středu poslanci. EU nyní podle nich musí vypracovat
nouzový plán, založený na tzv. ”měkké síle”, proti agresivní a rozdělující politice Ruska.

“Agresí vůči Ukrajině a anexí Krymu postavilo ruské vedení naše vztahy na rozcestí. Je na Kremlu, aby se rozhodl, jakým směrem bude pokračovat – zda cestou spolupráce, či prohlubujícího se odcizení,” uvedl zpravodaj EP Gabrielius Landsbergis (ELS, LT). 

“Jsem přesvědčen, že ruští občané, stejně jako my všichni, chtějí mír a ne válku. Změna v Rusku může přijít, a přijde, zevnitř. Než se tak stane, musíme vyslat silný signál ruskému vedení, že stojíme za oběťmi jeho agrese a těmi, kteří brání hodnoty, na kterých je
založena EU,” dodal.

 Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 494 (pro): 135 (proti): 69 (zdrželo se hlasování). Členské státy EU musí v kontextu protiprávní anexe Krymu ze strany Ruska a jeho
přímého zapojení do války na Ukrajině zachovat coby “absolutní prioritu” svou jednotu, uvádějí poslanci. Vyzývají také členské státy, aby se zdržely uzavírání dvoustranných dohod s Ruskem, které by mohly tuto jednotu narušit. Za účelem zajištění solidarity mezi členskými státy je potřeba dle textu urychleně vytvořit robustní a na pravidlech založenou evropskou energetickou unii.
 
Více zdrojů na boj proti ruské propagandě
 
Parlament vyzývá Komisi, aby bezodkladně vyčlenila odpovídající finanční prostředky na konkrétní projekty boje s ruskou propagandou a dezinformacemi šířenými v EU i za jejími hranicemi, jakož i na poskytování rozsáhlejší finanční pomoci ruské občanské společnosti. Zároveň jsou poslanci znepokojeni zhoršujícím se stavem lidských práv a právního státu v Rusku a vyzývají k pokračování politické a finanční podpory ruských obránců lidských práv.
 
Konec vměšování Ruska do demokracií v EU

Poslanci jsou rovněž velmi znepokojeni tím, že Rusko nyní otevřeně vystupuje jako vyzývatel mezinárodního demokratického společenství a jeho řádu, založeném na
mezinárodním právu, a že podporuje a financuje radikální a extremistické strany v EU. Volají proto k vytvoření koordinovaného mechanismu k monitorování finanční, politické nebo technické pomoci, kterou Rusko poskytuje politickým stranám a jiným organizacím v EU, s cílem posoudit, jak velký je vliv Ruska na politický život a veřejné mínění v EU. Evropská komise by také měla předložit návrh legislativy k zajištění naprosté transparentnosti ve financování politických stran v EU subjekty mimo EU, uvádějí poslanci.

 
Ruská černá listina: kontraproduktivní a poškozující komunikační kanály Usnesení také odsuzuje svévolnou ruskou černou listinu zakazující 89 politikům a úředníkům EU vstup na území Ruska coby porušení mezinárodního práva a všeobecných standardů a překážku transparentnosti. Toto jednání je “kontraproduktivní a poškozuje již
tak slabé komunikační kanály”, uvádějí poslanci a zdůrazňují, že ti, proti nimž je toto opatření směřováno, by měli být informováni o důvodech a mít možnost se proti
takovémuto rozhodnutí odvolat u nezávislého soudu.

Potřeba konstruktivních vztahů v dlouhodobém výhledu

Dle poslanců jsou v dlouhodobém výhledu konstruktivní, předvídatelné vztahy mezi EU a Ruskem žádoucí v oboustranném zájmu. Upozorňují však, že o obnovení spolupráce lze uvažovat pod podmínkou, že Rusko bude ctít územní celistvost a suverenitu Ukrajiny včetně Krymu, bude naplňovat všechna ustanovení Minských dohod a ukončí destabilizující vojenské a bezpečnostní aktivity na hranicích členských států EU.

Ve čtvrtek budou poslanci hlasovat o samostatném usnesení o strategické vojenské situaci v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem.

Zdroj: www.europarl.europa.eu 


Další články