cs en de

Srbsko hlásí nižší kvalitu pšenice

 11.7.2018

Vytrvalé deště v Srbsku prodloužili sklizeň obilí a zapříčinili i nízkou kvalitu zrna. Přestože žně začaly v této balkánské zemi již první dekádě června, podařilo se před vytrvalými dešti sklidit jen asi 40 % úrody. Podle Sdružení „Žito Srbije“ (Obilí Srbska) zůstává na začátku druhé červencové dekády nesklizeno ještě asi 20% osetých ploch.
 
Pěstitelé v oblastech zasažených vydatnými srážkami a bouřkami se potýkají především s klíčením zrn.  
 
Podle údajů poskytnutých výše uvedeným sdružením agentuře TANJUG se letošní výnosy pohybují v rozmezí 5 až 8,4 tuny ve Vojvodině (severní oblast země) a 4 až 6 tun v centrálním Srbsku. Celkem se v letošním roce sklidí asi 3,3 milionu tun pšenice.  Na domácí trh lze umístit maximálně 1,5 milionu tun, pro zbývajících asi 1,8 milionu tun budou hledat místní producenti uplatnění v zahraničí.
 
Srbsko patří také k významným pěstitelům a exportérům kukuřice. V letošním roce však řada zemědělců zmenšila její osevní plochy na úkor řepky olejky a slunečnice.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články