cs en de

Stav porostů a odhady výnosů plodin v EU

23.3.2016

Podle nejnovější zprávy evropské komise jsou ozimy v dobrém stav a to díky mírným klimatickým podmínkám. Dalo by se tedy říci, že vyhlídky na novou sezónu jsou slibné, nicméně v této fázi sezóny jsou jakékoliv odhady založeny na historickém vývoji nebo na průměrných hodnotách.  

Od začátku února se jižní Španělsko a Portugalsko potýká s nízkým počtem srážek, zatímco severní Itálie se od poloviny února potýkala s přebytkem srážek. Země jako Slovinsko Chorvatsko a v Černá Hora, také zaznamenaly přebytek dešťových srážek přetrvávajících od poloviny ledna. V některých oblastech ozimy trpí podmáčením. 

Východoevropské země (Bělorusko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko a Moldavsko) a Turecko zaznamenalo neobvykle mírnější konec zimy.  

Plodina

Výnos t/ha

2015

Odhad MARS

2016

Průměr za 5 let

Srovnání

2015/ 2016

Srovnání

2016 /5let průměr

Obiloviny celkem

5,48

5,42

5,27

-1,2 %

2,8 %

Pšenice celkem

6,01

5,7

5,59

-5,1 %

2,0 %

Měkká pšenice

6,26

5,96

5,82

-4,8 %

2,3 %

Tvrdá pšenice

3,49

3,33

3,33

-4,7 %

-0,1 %

Ječmen celkem

5,02

4,87

4,72

-2,9 %

3,3 %

Jarní ječmen

4,17

4,17

4,12

0,1 %

1,2 %

Ozimý ječmen

6,12

5,82

5,58

-4,9 %

4,4 %

Kukuřice

6,42

7,12

6,9

10,9 %

3,2 %

Žito

3,93

3,85

3,74

-2,0 %

2,9 %

Triticale

4,15

4,26

4,21

2,7 %

1,3 %

Řepka

3,35

3,31

3,2

-1,4 %

3,2 %

Brambory

32,58

33,39

32,13

2,5 %

3,9 %

Cukrovka

67,52

79,98

71,81

9,6 %

3,0 %

Slunečnice

1,74

1,95

1,9

12,0 %

2,7 %


Zdroj: https://ec.europa.eu/jrc/en/mars

 


Další články