cs en de

Stavy porostů v EU v dubnu 2016

2.5.2016

Poslední monitorovací dubnová zpráva MARS obsahovala informace o příznivých meteorologických podmínkách pro růst zimních plodin a pro jarní setí. Podmínky pro růst plodin ve většině regiónech Evropy byly hodnoceny jako dobré, přesto sucho v období setí a mrazy během ledna výrazně ovlivnily ozimy v severovýchodním Německu, severním Polsku, ale také na Ukrajině. 

V jižním Španělsku, navzdory srážkovému deficitu, je půdní vlhkost optimální pro růst zimních plodin. Podobná situace byla zaznamenána také v Maďarsku, kde přes malé množství dešťových srážek, má tamní půda dostatek vlhkosti díky hojným srážkám během února.

Již v  minulém týdnu jsme Vás informovali o stavu amerických plodin. V USA je 59% ozimé pšenice je ve výborném nebo dobrém stavu. Největší podíl na tom mají pro plodiny blahodárné srážky, které dopadaly na americké pláně. Plodiny jsou v nejlepší kondici za poslední 4 roky. Mimoto statistiky ukazují, že stavy porostů u pšenice ozimé v US obvykle zůstávají podobné po celé vegetační období. 

Výsadba kukuřice v USA pokročila nadprůměrně rychle. V tuto chvíli je zasázeno 30% kukuřice, což předčilo pětiletý průměr 16%. Nicméně lze očekávat, že deště tempo výsadby zpomalí.


 


Další články