cs en de

Upozornění na požadavky Ruské federace při dovozu osiv

 29.5.2014
 
Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) obdržel v polovině května 2014 upozornění od Rosselchoznadzoru (Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance), že mnozí dodavatelé osiv a sadbového materiálu nedodržují pravidla obchodu stanovené Mezinárodní semenářskou federací (Federation Internationale du Commerce des Semence – FIS), které jsou v legislativě Ruské federace uvedeny v zákoně o osivu č. 149-FZ, v části 33.
 
Pravomoci nad kontrolou splnění těchto požadavků jsou přiděleny Rosselkhoznadzoru na základě Nařízení vlády č. 476 ze dne 5. června 2013.
 
Na základě tohoto upozornění sdělujeme všem vývozcům a dalším zainteresovaným osobám, že vyvážená osiva a sadbový materiál do RF musí splňovat následující podmínky:
 
a) Partie osiv a sadbového materiálu musí doprovázet dokumenty, které garantují odrůdovou pravost a osevní kvalitu. Za takové dokumenty jsou považovány:
 
1.      certifikát OECD nebo národní certifikát vyvážející země (země původu).
 
Certifikát OECD je dokladem o druhové a odrůdové pravosti a čistoty partie. Odrůda musí být zapsána v „Seznamu odrůd OECD vhodných k certifikaci“, porost musí být založen a uznán podle schématu OECD pro daný druh. Partie musí být uzavřena a označena návěskami v souladu se Schématem OECD.
 
2.      certifikát ISTA nebo národní certifikát vyvážející země (země původu).
 
ISTA (International Seed Testing Association) certifikát je doklad o jednotném testování osiva. Vzorek pro laboratorní zkoušení podle pravidel ISTA musí být odebrán úředním vzorkovatelem ÚKZÚZ.
 
3.      Výpis ze Státního rejstříku selekčních výsledků Ruské federace (obdoba u nás vedené Státní odrůdové knihy).
 
b) Partie osiv a sadbového materiálu musí odpovídat požadavkům, které jsou ustanoveny v legislativě Ruské federace a v mezinárodním právu.
 
c) Vyvážená odrůda musí být zapsána ve Státním rejstříku selekčních výsledků Ruské federace.
 
V případě jakýchkoliv dotazů k podmínkám vývozu osiv a sadbového materiálu do Ruské federace lze kontaktovat Odbor dovozu a vývozu, e-mail: odv@ukzuz.cz
 
 
 
Mgr. Jaroslav Juřica
ředitel Kanceláře ústavu
 
Kontakt:
tel. 737 267 613
jaroslav.jurica@ukzuz.cz


Zdroj: www.eagri.cz


Další články