cs en de

Výhled cen potravin pro letošní rok

 27.04.2015 14:51 Boris Tomčiak

 

 

Ceny potravin v posledních měsících klesají, což je důsledek přebytku produkce nad spotřebou. Globální zásoby řady zemědělských komodit jsou vysoké, takže v současnosti nehrozí nedostatek. Jak by se trh mohl vyvíjet ve zbytku roku?

Index cen potravin podle FAO poklesl již na 176 bodů, o 13 % níže oproti průměru z minulého roku. V porovnání s průměrem v roce 2013 jsou světové ceny potravin nižší o 16 %. Značně zlevnily kupříkladu pšenice a cukr (obě -30 %). Avšak je nutné podotknout, že kvůli slabé koruně se tento propad odrazil na českých cenách potravin jen ve velmi malé míře.

 

Graf č. 1: Změna dolarové a korunové ceny pšenice, zdroj: Colosseum, Bloomberg

 

 

Osetá plocha se zmenšuje

Na konci března tohoto roku americké Ministerstvo zemědělství (USDA) zveřejnilo odhad oseté plochy v USA pro rok 2015. Spojené státy jsou největším producentem obilnin na světě, proto má vývoj tamních cen dopad na celý svět.

USDA odhaduje, že plocha osetá kukuřicí bude činit 89,2 milionu akrů, což je pokles o 2 procenta v porovnání s loňským rokem. Trh očekával 88,7 milionu akrů. Výměra plochy oseté kukuřicí klesá třetím rokem v řadě a současně by měla být také nejnižší osetou plochou ve Spojených státech od roku 2010.

V případě sóji Ministerstvo zemědělství očekává, že osetá plocha v USA bude činit rekordních 84,6 milionu akrů, o 1 % více oproti minulému roku. Nicméně, odhad USDA byl pod většinovým konsenzem analytiků na úrovni 85,9 milionu akrů.

USDA odhaduje, že výměra všech odrůd pšenice bude činit 55,4 milionu akrů, což je oproti roku 2014 pokles o 3 %.Současně je tento odhad mírně pod konsenzem trhu, který očekával 55,8 milionu akrů.

Zaostřeno na pšenici

Celosvětová produkce pšenice se od roku 2012 zvyšuje. Za rok 2014 činila 725 milionů tun, kdežto v roce 2013 dosahovala produkce 716,1 milionu tun. Velmi podobně na tom byla i celosvětová spotřeba. Ta se od roku 2012 rovněž zvyšuje. Za rok 2014 celosvětová spotřeba stoupla na 714,6 milionu tun z předchozích 704,1 milionu tun. Globální zásoby pšenice za rok 2014 dosáhly 197,8 milionu tun, zatímco v roce 2013 se pohybovaly ve výši 187,4 milionu tun. Poměr zásoby ke spotřebě je na tříletém maximu.

Graf č. 2: Globální produkce, spotřeba v miliónech tun a poměr zásob ke spotřebě pšenice (zdroj: USDA)

 

 

Výhled cen potravin pro letošní rok

Celosvětové zásoby obilnin jsou na relativně vysoké úrovni. Nicméně velikost oseté plochy v USA i v Evropě se zmenšila. Zejména u kukuřice je možné snížení zásob na konci letošní sezony. V první polovině roku 2015 očekáváme stagnaci na současné úrovni, případně mírný pokles cen obilnin. Potravinářská pšenice by se tedy mohla obchodovat za méně než 200 EUR za tunu a pokud by posilnilo euro, tak je možné i zlevnění ke 180 EUR za tunu. Až ve druhé polovině roku se může objevit slabý tlak na růst cen.


Zdroj: www.colosseum.czDalší články