cs en de

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

 03.06.2015
autor: bio-info.cz


Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá.  
 
Ke konci roku 2013 (dle pravidelného šetření FiBL-IFOAM) bylo v ekologickém zemědělství zařazeno již 43,1 mil. ha, což představuje v průměru za deset let nárůst každoročně o více jak 5 %. Největší výměra půdy v EZ se nachází na dvou kontinentech: Oceánii (17,3 mil. ha a 40 % světové plochy) a dále v Evropě (11,5 mil. ha a 27 %), kde je dosahováno stabilního každoročního růstu (viz Graf - příloha 1)
 
Zemí s největší výměrou zemědělské půdy v režimu EZ je Austrálie (17 mil. ha), přičemž 97 % ploch představují extenzivní pastviny. Druhé místo drží Argentina a pak USA. Přitom deset zemí s největší výměrou ploch v EZ dohromady zabírá zhruba 3/4 veškeré světové půdy v EZ (31,5 mil. ha). Česká republika si ve výměře půdy v EZ drží 18. pozici (viz Graf - příloha 2).
 
Celkový podíl ploch v EZ na veškeré zemědělské půdě světa je 1 % v 2013. Dle regionů (kontinentů) drží největší podíl opět Oceánie (4,1 %), následně Evropa (2,4 %). V Evropské unii je v režimu EZ dokonce až 5,7 % zemědělské půdy. V rámci světa má 11 zemí podíl EZ nad 10 % (patří sem i ČR) a dalších 17 zemí v rozmezí 5 až 10 % (většina je v Evropě). Zemí s největším podílem půdy v EZ jsou Falklandské ostrovy (36%), kde jsou velké farmy s chovem ovcí zcela ekologické, následuje Lichtenštejnsko (31%) a Rakousko (19,5%). Česká republika si s podílem téměř 12 % ploch v EZ drží 9. pozici (viz Graf - příloha 3).
 
Téměř 2 miliony farem dnes hospodaří v systému ekologického zemědělství, z toho více jak 80 % se nachází v Asii, Africe a Jižní Americe (viz Graf 3). Na Evropu připadá zhruba 17% podíl (335 tis. ekofarem). Za posledních deset let se počet ekofarem zvýšil více jak pětinásobně. Zemí s největším počtem ekofarem je jednoznačně Indie (650 tis. ekofarem), následovaná Ugandou a Mexikem (190 resp. 170 tis. ekofarem). Počty ekofarem je však nutné brát pouze za orientační údaj, jelikož ne všechny země světa tato data zveřejňují.
 
Pro Českou technologickou platformu zpracovala
Ing. Andrea Hrabalová
 
 
Zdroj: www.agris.cz
 


Další články