cs en de

Kalendář akcí

dnes - 12.04.2018

TECHAGRO, SILVA, REGINA,BIOMASA 2018 Obory:
 •  
 •     Traktory
 •     Malá zemědělská mechanizace
 •     Stroje na obdělávání a zpracování půdy
 •     Secí stroje
 •     Sázecí stroje
 •     Stroje na hnojení
 •     Stroje a zařízení na ochranu rostlin
 •     Závlahové systémy
 •     Stroje pro sklizeň pícnin
 •     Stroje a zařízení pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin
 •     Stroje pro sklizeň okopanin
 •     Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
 •     Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
 •     Stroje dopravní a manipulační
 •     Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, konzervaci a skladování
 •     Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
 •     Stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat
 •     Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství
 •     Zemědělské stavby
 •     Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
 •     Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika
 •     Osivo a sadba
 •     Prostředky pro agrochemii
 •     Služby a vzdělávání pro zemědělství
 •     Šlechtitelská mechanizace
 •  


Organizátor akce


Místo konání: Výstaviště Brno