cs en de

UCOME

Popis kotace:

UCOME v paritě FCA střední Evropa,
emise max. 10g CO2/MJ, kvalita dle EN 14214,
CFPP v zimním období -10C.

Cena spot s termínem dodání v následujících 60 dnech