cs en de

239 milionů eur na projekty v oblasti životního prostředí

 25/06/2014
 
Evropská komise vydala první výzvu k předkládání návrhů v rámci programu LIFE, poskytujícího financování na projekty týkající se životního prostředí. Jeden z jeho dílčích programů v roce 2014 poskytne 238,86 milionu eur na projekty rozvoje a realizace inovativních způsobů řešení ekologických problémů v Evropě zaměřující se na ochranu přírody a biologickou rozmanitost, účinné využívání zdrojů a na správu a informování v oblasti životního prostředí.
 
 
Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Inovativní projekty v oblasti životního prostředí a ochrany přírody v Evropě získají více prostředků než kdy předtím. Investice do ekonomiky účinně využívající zdroje tak pomohou dosáhnout udržitelného růstu. Členské státy a místní samosprávy budou moci realizovat plány a strategie v klíčových oblastech přírody, odpadů, ovzduší a vody.“
 
Uvedený dílčí program je součástí unijního programu LIFE na období 2014–2020. Během příštích sedmi let z něj bude na životní prostředí vynaloženo 2,59 miliardy eur. Podpoří rovněž lepší správu, šíření informací a zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí.
 
Organizace, které chtějí nějaký projekt předložit, by měly co nejdříve začít s přípravami, tedy rozpracovat projektové náměty, vytvořit partnerství s příslušnými subjekty a hledat doplňkovou finanční podporu. Pokud jde o „tradiční projekty“, Komise obzvláště vítá návrhy odpovídající tématům prioritních projektů stanoveným ve víceletém pracovním programu LIFE na období 2014–2017.
 
Lhůta pro podávání žádostí pro tradiční projekty je 16. října 2014; pro integrované projekty už 10. října 2014. Příští výzva k předkládání návrhů v rámci programu LIFE, která bude vydána na podzim, se zaměří na granty na provozní náklady pro neziskové organizace působící v oblasti klimatu a životního prostředí na evropské úrovni.
 
Zdroj: ec.europa.eu


Další články