cs en de

Celosvětově zhruba 1 700 gigawattů elektrické energie z obnovitelných zdrojů

 14.1. 2014
Autor : Mgr. Dana Koubová

Institut ifo informoval o globálním vzestupu produkce elektřiny z OZE.

Využívání obnovitelných zdrojů energie v minulých letech ve světě opět výrazně vzrostlo. Jak informoval Institut pro hospodářský výzkum (ifo Institut für Wirtschaftsforschung), koncem roku 2012 si specifické cíle pro rozvoj obnovitelných energií vytýčilo celkem 138 zemí. Přibližně stejný počet zemí disponoval příslušnými podpůrnými programy.
 
Instalovaná kapacita pro výrobu elektrické energie z OZE ve světě se podle údajů ifo, s odvoláním na Mezinárodní energetickou agenturu (IEA), zvýšila z 1 250 GW v roce 2010 zhruba na 1 600 GW v roce 2012. V roce 2013 se předpokládá další vzestup na 1 700 GW.
 
Největší objem podle institutu ifo činí s více než 1 000 GW vodní energie. Instalovaná kapacita fotovoltaiky překročila v roce 2012 hranici 100 GW, zatímco u větrné energie dosáhla téměř 300 GW. Stoupla také kapacita pro získávání elektrické energie z biomasy – lesního dřeva a dřevního odpadu z lesního hospodářství a papírenského průmyslu (na 83 GW) a kapacita pro získávání elektřiny z geotermických zařízení (přibližně na 12 GW).
 
Do konce roku 2012 činil podíl obnovitelných energií z celkové instalované kapacity více než 26 % a podíl na globální výrobě elektrické energie přes 21 %, přičemž také zde vodní energie s 16,5 % zaujímala největší podíl. K nejvýznamnějším zemím v oblasti obnovitelných energií patří Čína, USA, Brazílie, Kanada a Německo. Bez vodní energie by Německo obsadilo třetí pozici místo Brazílie, následovalo by Španělsko, Itálie a Indie.
 
http://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-Weltweit-rund-1-700-Gigawatt-Strom-aus-erneuerbaren-Energien-1324061.html


Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz
 


Další články