cs en de

Co chystá EU na rok 2015 v oblasti GMO?

14.1.2015 
Autor: BIOTRIN

Informace organizace BIOTRIN ze dne 7. 1. 2015.

Stručný přehled, co nového může rok 2015 přinést pro zemědělské biotechnologie v Evropské unii:
 
Po čtyřech letech jednání by měl být přijat předpis, který dává členským státům možnost omezit nebo zakázat pěstování GM plodin, schválených v EU. Plénum Evropského parlamentu bude o konečném znění hlasovat v polovině ledna.
 
Evropská komise zahrnula do svého plánu práce revizi rozhodování o uvádění GMO na trh v tom smyslu, aby byl zohledněn názor většiny členských států. Dosud byla pro zamítnutí žádosti potřeba tzv. kvalifikovaná většina, což jsou přibližně tři pětiny hlasů.
 
Měl by být obnoven schvalovací proces. Nejméně 12 žádostí o dovoz a zpracování GM plodin čeká na konečné rozhodnutí Evropské komise. V roce 2014 nebylo vydáno ani jediné povolení, přitom celý schvalovací proces trvá několik let. Evropský zpracovatelský průmysl (sdružení EuropaBio, FEFAC a FEDIOL) označuje tuto situaci za zcela neúnosnou.
 
V návaznosti na přijetí předpisu o národních zákazech pěstování GM plodin by měly být do dvou let aktualizovány přílohy směrnice 2001/18/ES, které stanoví postup hodnocení rizika pro životní prostředí a rozsah informací, nutných pro tento proces. Základem pro novelizaci budou již publikované dokumenty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
 
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz


Další články