cs en de

EU by mohla zakázat dovoz ryb ze Srí Lanky kvůli nelegálnímu rybolovu

 Evropská komise navrhla zákaz dovozu ryb ze Srí Lanky kvůli obavám z nezákonného rybolovu. Vyjádřila však uspokojení nad tím, že několik dalších zemí se zavázalo problém řešit.

Evropská komise jedná se Srí Lankou ohledně nezákonného a nehlášeného rybolovu již čtyři roky. Snaží se tak bojovat proti aktivitám, které decimují populace ryb, ničí mořské prostředí a znevýhodňují rybáře, kteří loví ryby legálně.

Navrhovaný zákaz dovozu ryb ze Šrí Lanky byl ohlášen poté, co tato země neprokázala, že se jí v daném období podařilo uspokojivě vyřešit všechny nedostatky. K nim patřily tyto:
  • nedodržování mezinárodních předpisů
  • neexistence adekvátního systému pro sledování plavidel
  • nedostatek sankcí odrazujících od nelegálního rybolovu.
V roce 2013 dovezly země Unie ze Srí Lanky 7 400 tun ryb v celkové hodnotě 74 milionů eur. Zákaz by měl vstoupit v platnost v lednu 2015.
Zlepšení situace v jiných zemích
 
Komise zároveň oznámila, že 5 dalších zemí, které v listopadu 2012 obdržely společně se Srí Lankou formální varování (Belize, Fidži, Panama, Togo a Vanuatu), přijalo od té doby příslušná opatření.
 
Komise vyjádřila uspokojení nad tím, že tyto země zavedly nové právní předpisy, zlepšily sledování a kontrolu rybolovu a prokázaly odhodlání problém nezákonného rybolovu řešit.

Stávající obchodní omezení na dovoz ryb z Belize mohou být proto zrušena.

Boj proti nezákonnému rybolovu

Odhaduje se, že každý rok se po celém světě nezákonně vyloví 11–26 milionů tun ryb v celkové hodnotě přibližně 10 miliard eur. To představuje nejméně 15 % veškerých úlovků.

V roce 2010 vydala proto EU předpisy, které mají zabránit prodeji nezákonně ulovených ryb v Evropě.

K těmto opatřením patří například:
  • inspekce plavidel podezřelých z nezákonného rybolovu
  • zákaz dovozu některých úlovků
  • spolupráce se zeměmi mimo EU na zlepšení kontrol.
  • Zákonný původ ryb, které se do EU dovážejí nebo se z ní naopak vyvážejí, se musí vždy ověřit.
 
 
Zdroj: ec.europa.cz
 


Další články