cs en de

EU poskytne 2,6 miliardy eur z fondů regionální politiky na zvýšení ochrany životního prostředí v ČR

 Evropská komise dnes schválila operační program České republiky „Životní prostředí“ s rozpočtem více než 3,1 miliardy eur.

2,6 miliardy eur budou poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti.
 
logo operační program životní prostředíProgram bude představovat klíčový nástroj k provádění národních environmentálních strategií v České republice. Přináší soubor konkrétních opatření, jež přispějí ke zkvalitnění života občanů ČR a podpoří přechod ke konkurenceschopnější a nízkouhlíkové ekonomice účinně využívající přírodní zdroje. Investice do zvyšování kvality vody a ovzduší, protipovodňové ochrany, rozšiřování možností využití odpadů a do zachování přírodního bohatství budou mít nejen pozitivní dopad na každodenní život více než 10 milionů českých občanů, ale podpoří rovněž podnikatelské prostředí.
 
„Tento program je ukázkou toho, jak může regionální politika pomoci snižovat ekologickou zátěž a zároveň zvyšovat konkurenceschopnost země," uvedla komisařka pro regionální politiku Corina Creţu. „Rovněž ukazuje, že konkurenční výhody mohou stát na zelenějších základech, kdy se snižují jak emise uhlíku, tak náklady. Díky zacílení na energeticky účinná řešení budou české regiony atraktivnější pro podnikání a investice."
 
Mezi očekávané přínosy operačního programu patří:
 
60 000 obyvatel nově připojených na vylepšené čističky odpadních vod,
dalších 150 000 obyvatel lépe zásobených vodou,
80 000 obyvatel profitujících z opatření proti povodním,
každoroční zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů o 700 000 tun,
1 600 opatření na podporu druhů a stanovišť,
každoroční snížení emisí skleníkových plynů o 620 000 tun CO2,
snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách o 2 000 000 GJ.


Souvislosti
 
Evropská komise schválila dne 26. srpna 2014 dohodu o partnerství s Českou republikou, v níž je stanovena strategie k optimálnímu využívání evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v období 2014–2020 (tisková zpráva).
 
Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je snižovat rozdíly mezi evropskými regiony a posilovat tak hospodářskou a sociální soudržnost v EU. Investice z ERFF do regionů v EU v období  2014–2020 budou přesahovat 197 miliard eur.
 
 Zdroj: ec.europa.eu


Další články