cs en de

Možnost koupě zemědělské půdy v Srbsku se odkládá

 14.7.2017

Ministerstvo zemědělství Republiky Srbsko připravuje změnu zákona o zemědělské půdě. Cílem je znemožnit prodej zemědělské půdě cizincům, který měl být možný již do 1. září tohoto roku.
 
Srbsko na rozdíl od jiných zemí akceptovalo při jednání o vstupu do EU požadavek liberalizace trhu se zemědělskou půdou ještě před vlastním vstupem do EU. Připomeňme, že například Polsko se při přístupových rozhovorech s EU zavázalo umožnit prodej zemědělské půdy cizincům až 12 let po vstupu.
 
Omezení liberalizace trhu s půdou ohlásil Ministr zemědělství Branislav Nedimović již začátkem tohoto měsíce, oficiálně však Ministerstvo zemědělství neuvedlo bližší informace.
 
V místních médiích se objevili neoficiální zprávy, podle kterých bude u fyzických osob podmínkou sedmiletý trvalý pobyt a v případě firem pětiletá registrace v Srbsku.
 
Podpisem Stabilizační a asociační dohoda s EU se Srbsko zavázalo od 1. září 2017 zavést rovné podmínky pro občany Srbska a EU při koupi nemovitosti, zahrnující i zemědělskou půdu, ale pokud se nejedná o diskriminaci, mohou srbské orgány nadále prodej regulovat 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články