cs en de

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhům nastavení SZP

 02.07.2014 

Předseda Zemědělského svazu ČR se pravidelně účastní jednání tripartity (RHSD), kam přináší aktuální požadavky ze sektoru zemědělství. Na 110. plenárním zasedání tripartity, které proběhlo v pondělí 30. června 2014, bylo tématem zemědělství - jeho současná situace, struktura, dlouhodobý vývoj a v neposlední řadě návrh znění Programu rozvoje venkova jakožto strategického dokumentu, který bude usměrňovat podnikání v zemědělství do roku 2020.
 
K tomuto aktuálnímu tématu zpracoval Zemědělský svaz ČR své oficiální stanovisko, které bylo mimo jiné prezentováno na zmiňovaném zasedání tripartity. Zahrnuje postoj ZS ČR nejen ke statistickému hodnocení sektoru, ale také k uvedenému návrhu Programu rozvoje venkova. Stanovisko obsahuje zcela konkrétní požadavky na změny a jasně vyjádřené odmítavé postoje k některým opatřením včetně věcných argumentů. Postoje Zemědělského svazu ČR jsou dlouhodobě konstantní a transparentní a jsou opakovaně prezentovány na všech dostupných veřejných projednávání.
 
Podkladový materiál na jednání tripartity a k němu vztažené stanovisko Zemědělského svazu ČR naleznete ke stažení v příloze tohoto článku.


Zdroj: www.agris.cz


Další články