cs en de

Víceletá podpora biopaliv v dopravě - rozhodnutí Evropské komise

 20.1.2016
 
Evropská komise schválila pokračování podpory biopaliv v dopravě do roku 2020.
 
Evropská komise dne 12. 8. 2015 schválila státní podporu SA.39654 (2015/NN) „Víceletá podpora biopaliv v dopravě“. Tato podpora je založena na Víceletém programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020, který byl schválen vládou ČR dne 6. 8. 2014. Na základě požadavků Evropské komise předložených v průběhu oznamovacího řízení došlo k úpravám výpočtu optimální výše podpory a k zavedení mechanismu zpětné kompenzace nepřiměřené podpory z předcházejícího období. Podpora jednotlivých druhů čistých a vysokoprocentních biopaliv se na základě uvedeného rozhodnutí snižuje.
Rozhodnutí Evropské komise bylo implementováno zákonem č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2016.
 
Text rozhodnutí v českém a anglickém jazyce je zveřejněn na internetových stránkách Evropské komise - viz odkaz zde
 
 Zdroj: eagri.cz


Další články