cs en de

WASDE k 9.10.2015

Poslední report USDA, týkající se odhadů celosvětové nabídky a poptávky přináší pozitivní čísla pro globální zásoby pšenice, které byly ve srovnání s předchozím měsícem opět navýšeny a to o 2 Mt. Aktuální odhad produkce dosahuje 732,8 mil. tun.

Úroda kukuřice je v celosvětovém měřítku očekávaná na nižší úrovni, a to především díky ztrátám předních pěstitelů USA (o 0,8Mt na 344,3Mt), Ukrajině (až 2Mt na 25Mt) a Argentině (o 1Mt na 24Mt). Evropská produkce byla ponechána beze změny ( 58Mt) a pozitivní čísla jsou hlášena z Brazílie, kde byla úroda kukuřice navýšena o 1 Mt.

U sojových bobů nastala klíčová změna v americké produkci, která byla ponížena o 1,3 Mt na 105,8 Mt. Nicméně ztráty z USA, Indie a Ukrajiny jsou kompenzovány očekávanou vysokou brazilskou úrodou, která by v období 2015/16 měla dosáhnout 100 Mt. 

Reportu USDA dostupný zdeDalší články